Inspraak Schil Naardermeer

(12 oktober 2020)

Voor het project Schil Naardermeer zijn 2 plannen gemaakt met een officiële inspraakprocedure: het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en het ontwerp-Watergebiedsplan.

Deze plannen liggen van 5 oktober tot 16 november ter inzage.

Informatiespreekuren

Op dinsdag 27 oktober 2020 zouden de projectpartners fysieke informatiespreekuren organiseren in Gasterij Stadzigt in Naarden. Deze gaan niet door in verband met de aangescherpte maatregelen rondom COVID 19. Dit worden digitale spreekuren. Tijdens deze spreekuren kunt u vragen stellen aan provincie, waterschap AGV en Natuurmonumenten over de plannen voor de Schil Naardermeer. De digitale spreekuren zijn op:

  • Dinsdagmiddag 27 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur
  • Dinsdagavond 27 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Woensdagmiddag 28 oktober tussen 14.00 en 17.30 uur

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de digitale spreekuren dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Aafke van Nierop via telefoonnummer 023-514 3045 voor een alternatieve oplossing.

Aanmelden

Vanwege de coronaregels is aanmelding vooraf verplicht en worden belangstellenden ingedeeld in bloktijden van 30 minuten. Tijdens de spreekuren hanteren we de regels van het RIVM .

Voor de digitale spreekuren is ook aanmelding als groep mogelijk. U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 21 oktober via het aanmeldformulier en ontvangt uiterlijk vrijdag 23 oktober bericht over het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Schil Naardermeer
(Foto: Natuurmonumenten)