Kandidaten burgemeester Den Helder

(07 oktober 2020)

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Den Helder hebben 22 personen gesolliciteerd: 20 mannelijke en 2 vrouwelijke kandidaten.

Vuurtoren Den Helder

Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Den Helder.

Van deze kandidaten hebben/hadden 13 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 9 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in maart 2021 benoemd.