Kattenactie moet bedreigde dieren op Texel beter beschermen

(02 oktober 2020)

Texel pakt dit weekend de overlast van zwerfkatten in natuurgebieden aan. Ze vormen een steeds grotere bedreiging voor beschermde diersoorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto.

Op het Waddeneiland struinen ruim 200 verwilderde katten rond. Ze leven al generaties in het wild of komen bij particulieren vandaan. De zwerfkatten doden jaarlijks naar schatting meer dan 50.000 dieren in de Texelse natuurgebieden. Vooral vogels en muizen zijn het slachtoffer. 

Om de opmars van de rovers te stuiten, werken Staatsbosbeheer, de gemeente Texel, Natuurmonumenten, Stichting Zwerfkatten Nederland en LTO Nederland samen. De provincie Noord-Holland levert vanuit haar taak als natuurbeschermer een financiële bijdrage aan de actie. 

Zwerfkatten Texel

Vis en chip

Het initiatief is tweeledig. Onder het mom ‘vis en chip’ kunnen Texelaars zaterdag gratis hun huiskatten laten chippen. De organisatie verwacht dat ruim 400 eigenaren met hun dieren naar de drive-through chipstraat in Den Burg komen. Na de registratie krijgen de baasjes een blikje vis mee voor Tijgertje, Minoes of Koedie.

Zondag start de aanpak van verwilderde katten in Texelse natuurgebieden. Vrijwilligers vangen de dieren met vangkooien, brengen ze naar een asiel op het eiland en controleren of ze zijn gechipt. Zo maken ze het onderscheid tussen huis- en zwerfkatten. 

Terug naar de baas

Gechipte dieren kunnen tegen een kleine vergoeding worden opgehaald door hun baasje. Niet-gechipte katten logeren een tijdje in het asiel in de hoop dat de eigenaar zich meldt. Als dit niet gebeurt, worden ze op termijn herplaatst. 

Sterk verwilderde katten verhuizen naar een gespecialiseerd opvangcentrum in Friesland. Deze dieren kunnen na castratie bijvoorbeeld worden ingezet om ratten en muizen te vangen op boerderijen.