Oog voor overstekende dieren

(29 oktober 2020)

Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 130 soorten doorgangen voor dieren. Ecoducten over provinciale wegen en snelwegen zijn niet te missen, maar onder deze wegen ligt een heel routenetwerk voor padden, ringslangen, otters en vele andere kleine (zoog)dieren.

Neem de N511 tussen Bergen en Egmond. Met een vaart van 60 kilometer per uur zullen weinig automobilisten zien dat op bijna 30 plekken onder deze weg, kleine amfibieën hun weg van oost naar west – of andersom – vervolgen. Hier zijn amfibieëntunnels en duikers aangelegd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel oversteekplekken bij een weg van groot belang zijn. Kleine amfibieën als padden en slangen haken namelijk af als ze te lang langs een scherm moeten lopen of kruipen. Ze draaien om en gaan weer terug naar waar ze vandaan komen. Daardoor komen ze niet uit op de plek waar ze zich voortplanten.

Webcambeeld van ringslang in een amfibieƫntunnel
Foto: een ringslang maakt gebruik van een amfibieëntunnel.

Daardoor bleef het leefgebied van deze dieren lang beperkt. Door op elke 100 meter een tunnel aan te leggen wordt de natuur aan weerszijden van de weg weer met elkaar verbonden. De hindernissen die provinciale wegen voor dieren (maar ook planten die hun zaden niet kunnen verspreiden door langsrazend verkeer) vormen verdwijnen daardoor. De wereld van de dieren vergroot door dit ‘ontsnipperen’ van natuurgebieden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij elk wegenproject doorgangen voor dieren worden meegenomen. Door natuurgebieden en stukken groen met elkaar te verbinden, neemt de biodiversiteit weer toe. Het gaat namelijk niet goed met de balans in de soortenrijkdom aan planten en dieren. 

Fragment uit video over faunapassages.
Animatie over de nieuwe natuurverbinding Naardermeer - Ankeveen. Klik op de foto om de video te bekijken (YouTube)

Interactieve talkshow Pakhuis de Zwijger

De provincie blijft daarom investeren in veilige overgangen voor dieren. Daarom heeft zij Wageningen Universiteit gevraagd te onderzoeken welke provinciale wegen in Noord-Holland een te grote barrière vormen voor deze dieren. Op vrijdag 30 oktober organiseert de provincie in Pakhuis De Zwijger de interactieve talkshow ‘Beren op de weg’. Gedeputeerden Esther Rommel en Jeroen Olthof vertellen over het belang van dit onderzoek. Verschillende deskundigen, onder wie de hoofdonderzoeker van dit onderzoeksproject, lichten het belang van biodiversiteit en de functie van faunapassages toe. De talkshow is te volgen op de website van Pakhuis De Zwijger.