Pampus en Kusten van het IJsselmeer nieuwe projecten Erfgoed Deal

(07 oktober 2020)

Forteiland Pampus en Kusten van het IJsselmeer behoren tot 6 projecten die zijn toegevoegd aan de Erfgoed Deal.

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal. Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen.

Forteiland Pampus

Voor het thema energietransitie en duurzaamheid is onder andere ‘Forteiland Pampus voor een duurzame toekomst’ van de provincie Noord-Holland in samenwerking met Stichting Forteiland Pampus, gehonoreerd.

Forteiland Pampus
(Fotograaf Wiebe de Jager)

Het voornemen van het Forteiland Pampus is om binnen enkele jaren geheel te verduurzamen en zelfvoorzienend te zijn. Dit geeft op een doordachte wijze aan hoe erfgoed ingezet kan worden voor de energietransitie van dit onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De ingrepen die nodig zijn om te verduurzamen maken gebruik van eerdere tijdslagen, zoals zonne-energie opwekken op een oud kolenveld. Beoordeling Erfgoed Deal: “Dit project kan een voorbeeld zijn voor allerlei soorten erfgoed om hun historie in te zetten voor de verduurzamingsopgave.” Een belangrijke stap in de financiering is nu gezet. Het project ontvangt € 560.000,-. De provincie Noord-Holland verleende een subsidie van €500.000,- Gooise Meren stelde € 120.000,- beschikbaar.

Kusten van het IJsselmeer

Ook het project ‘De Kusten van het IJsselmeer’ van de provincie Flevoland samen met Noord-Holland, Overijssel en Fryslân heeft een financiële bijdrage vanuit de Erfgoed Deal gekregen voor hun project over participatie en erfgoed in omgevingsvisies: €245.000,-. De provincies stelden gezamenlijk € 270.000,- beschikbaar.

Bij het project Kusten van het IJsselmeer wordt voortgebouwd op de eerder vastgestelde IJsselmeeragenda en weten de initiatiefnemers deze visie om te zetten in concrete acties. Op sommige locaties  worden bewoners, bestuurders ambtenaren en specialisten bij elkaar gebracht om met elkaar in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit rondom het IJsselmeer Ze doen dit op een campagne-achtige manier.

Alle toegekende projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal en dienen ter inspiratie voor de plannen van toekomstige initiatiefnemers. Het programma zal deze projecten in de etalage zetten en op veel verschillende manieren hiervoor aandacht vragen.

Wat is de Erfgoed Deal?

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzame plannen van Pampus staan op de website van Pampus in in de download 'Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend'.

Informatie over de Erfgoed Deal en de gehonoreerde projecten staat op de website van Erfgoed Deal.