RIVM neemt monsters in de IJmond

(06 oktober 2020)

De komende weken zijn onderzoekers van het RIVM enkele keren aanwezig in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. Op verzoek van de provincie Noord-Holland nemen ze hier weer monsters van stof.

Net als vorige keren doen ze dit op verschillende plekken. Nieuw is dat het RIVM ook monsters neemt bij mensen in huis en in de tuin. In totaal nemen de onderzoekers monsters op ongeveer 30 buitenlocaties en 10 locaties binnen.

In elk van de 4 plaatsen worden op minimaal 4 locaties stofmonsters genomen. Bij het kiezen van de locaties is rekening gehouden met: 

  • spreiding over de verschillende dorpen
  • ligging ten opzichte van het Tata Steel-terrein
  • nabijheid van een luchtkwaliteitmeetpost (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam)

De monsters worden opgestuurd naar een onafhankelijk lab. De provincie wil te weten komen welke metalen en PAK’s in het stof zitten, hoeveel van die stoffen aanwezig zijn en wat dat dan betekent voor de gezondheid. En we willen laten onderzoeken waar de stoffen vandaan zouden kunnen komen. De metingen maken deel uit van het eerder aangekondigde gezondheidsonderzoek. De resultaten hiervan worden begin 2021 verwacht.