Waarover sprak de stuurgroep Verbinding A8-A9?

(05 oktober 2020)

Op vrijdag 2 oktober vergaderden de leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 met elkaar. De vergadering was digitaal vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.


Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

2e participatieronde N203 Krommenie

De stuurgroep is bijgepraat over het onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid rondom de N203 bij Krommenie. In dit onderzoek wordt de omgeving nauw betrokken. Na de succesvolle 1e participatieronde in het voorjaar, start in oktober de 2e ronde. Aan de stuurgroep werden de mogelijke maatregelen gepresenteerd, die opgesteld zijn op basis van de ideeën uit de 1e participatieronde. De leden waren positief over het voorleggen van deze mogelijke maatregelen aan de omgeving.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 24 september jl. spraken de gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk zich positief uit over het ondertekenen van de verlengde samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst liep eind 2019 af en werd toen verlengd. De provincie, de Vervoerregio en de gemeenten Zaanstad en Uitgeest hebben de verlengde samenwerkingsovereenkomst reeds ondertekend. De gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen wilden dit eerst voorleggen aan hun gemeenteraden. In al deze drie gemeenten is nu een positief raadsbesluit genomen. De stuurgroep besprak de uitkomsten van de raadsvergaderingen.

Verdere stand van zaken

De stuurgroep heeft kennisgenomen van de voortgang in het onderzoek naar het landschapsplan en in het onderzoek naar de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.