September 2020

 • Reanimatie: nieuwe expositie in provinciehuis

  (30 september 2020)

  Kunstliefhebbers zijn vanaf 2 oktober van harte welkom om een bezoek te brengen aan de nieuwe Dreefexpositie Reanimatie.

 • Kandidaten burgemeester Waterland

  (30 september 2020)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Waterland hebben 47 personen gesolliciteerd: 27 mannelijke en 20 vrouwelijke kandidaten.

 • Provincie wil meer diversiteit in eigen organisatie

  (30 september 2020)

  Het personeelsbestand van de provincie is nog geen afspiegeling van de bevolking.

 • Nieuwe snelle busroute Noordwijk-Schiphol stap dichterbij

  (30 september 2020)

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van de busbaan Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied met parallel hieraan een fietspad.

 • Onderzoek vergunningen Tata Steel: ruimte voor aanscherping

  (30 september 2020)

  De vergunningen van de Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Oxystaalfabriek en de beide Hoogovens van Tata Steel kunnen op een aantal punten worden aangescherpt en verduidelijkt.

 • Provincie maakt werk van natuur

  (30 september 2020)

  Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zich verder kunnen verspreiden.

 • ‘Trots dat emissievrij ov steeds dichterbij komt’

  (30 september 2020)

  Eind oktober rijden er 58 gloednieuwe elektrische bussen door de regio Haarlem-IJmond. Daardoor is 70% van de gereden kilometers er straks emissievrij.

 • Provinciale Staten vergaderen 5 oktober online

  (30 september 2020)

  De Provinciale Statenvergadering van maandag 5 oktober 2020 vindt digitaal plaats. Dat besloot het presidium op 29 september tijdens een extra vergadering.

 • Herstel en behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

  (29 september 2020)

  Wie weleens gaat varen bij de Scheendijk in Breukelen kent ze zeker: de legakkers in de Kievitsbuurten. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, ontstaan tussen 1830 en 1934 als gevolg van de turfwinning, is uniek in Europa. Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische landschap behouden blijft en is daarom het project Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten gestart.

 • Extra Statenvergadering over Omgevingsverordening

  (28 september 2020)

  De besluitvorming van Provinciale Staten over de Omgevingsverordening is verplaatst van maandag 5 oktober naar donderdag 22 oktober 2020.

 • Noord-Holland is weer een hofleverancier rijker

  (25 september 2020)

  Commissaris van de Koning Arthur van Dijk reikte vrijdagavond het Predicaat Hofleverancier uit aan Volvo Buitenweg in Naarden.

 • Meer natuur- en kenniskracht voor gezonde leefomgeving

  (25 september 2020)

  Gedeputeerde Esther Rommel ondertekende vrijdag namens de provincie Noord-Holland de belofte van Alles is Gezondheid.

 • Nieuwe wedstrijdlocatie sportvisserij regio Alkmaar geopend

  (25 september 2020)

  De regio Alkmaar heeft er een nieuwe sportvislocatie bij. Donderdagmiddag 24 september opende Janet Oosterhof van de provincie Noord-Holland de 24 vissteigers, samen met Pieter Dijkman, wethouder sport van Alkmaar en een groep sportvissers.

 • Duurzamere oevers met 80% milieuwinst in Noord-Holland

  (25 september 2020)

  Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten. Dat is hoe de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten wil aanpakken.

 • Werkzaamheden Medemblikkerweg (N240) in Hollands Kroon

  (25 september 2020)

  De provincie start maandag 28 september 2020 met werkzaamheden aan de Medemblikkerweg (N240) in Hollands Kroon.

 • Dakota-vliegramp herdacht in provincietuin

  (25 september 2020)

  In de binnentuin van het provinciehuis is vanmorgen de Dakota-vliegramp herdacht. Bij die ramp in 1996 stortte een Dakota-vliegtuig neer in de Waddenzee. Daarbij overleden alle 32 inzittenden, onder wie 23 medewerkers van de provincie Noord-Holland.

 • Integratiesessie verkenning moerasvogels

  (24 september 2020)

  Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iedereen kreeg de gelegenheid te reageren op een in maart toegezonden tussenrapport over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen.

 • Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

  (24 september 2020)

  De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit hebben.

 • Even voorstellen: procesmanager Irene Quakkelaar

  (24 september 2020)

  Aangenaam! Mijn naam is Irene Quakkelaar. Sinds kort werk ik voor het gebiedsakkoord aan de verkenning naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen en aan de verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef.

 • Slot werkatelier invulling Nieuwe Polderplas

  (24 september 2020)

  “Ik had veel uit te leggen”, vertelt projectleider Henk Otten. Hij verwelkomde op maandag 31 augustus 20 deelnemers in de Vrijbuiter in Loosdrecht voor het laatste werkatelier ‘Quick scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Na een pittige start en uiteenlopende reacties, ontstond er aan het eind van de avond consensus. “Dat was de winst van de avond.”

 • Noord-Holland versnelt € 15 miljoen aan infraprojecten

  (24 september 2020)

  De provincie Noord-Holland kan 9 infrastructurele projecten sneller starten dan gepland. Daarmee houdt de provincie werkgevers en werknemers in de wegenbouw aan het werk. In totaal gaat het om ruim € 15 miljoen aan opdrachten. Provinciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd.

 • Provincie en werkgevers maken afspraken over spreiden werktijden en vervoer

  (24 september 2020)

  Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.000 medewerkers, waaronder de provincie Noord-Holland, Vervoerregio en gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Schiphol Group hebben afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en ook ná corona.

 • Globaliser van start: ‘Dit programma zet ons op scherp’

  (24 september 2020)

  Hoe kun je de stap zetten naar buitenlandse markten? Dat is de vraag die centraal staat in de Globaliser Sustainable Solutions. DutchBasecamp en de provincie Noord-Holland begeleiden in dit programma 8 snelgroeiende ondernemers bij het bestormen van de internationale markt.

 • Plannen vernatten Naardermeer ter inzage

  (24 september 2020)

  Om de verdroging van het Naardermeer en omliggende gebieden te stoppen en de natuur te herstellen, gaat het waterpeil in de zogenaamde ‘schil’ rond dit gebied omhoog. 1 van de stappen om dat te bereiken is het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit gebeurt met het Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer, dat vanaf 5 oktober ter inzage ligt.

 • Update: Hinder voor scheepvaart en wegverkeer door defect Aalsmeerderbrug

  (24 september 2020)

  Een onderdeel van de Aalsmeerderbrug (N196) over de ringvaart in de gemeente Haarlemmermeer is woensdag 23 september 2020 defect gegaan. Doordat de cilinder stuk is kan de brug niet bediend worden.

 • Provincie, Den Helder, Hollands Kroon & Schagen samen op zoek naar huisvesting buitenlandse werknemers

  (23 september 2020)

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat meer locaties beschikbaar komen voor de huisvesting van buitenlandse tijdelijke werknemers.

 • Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021

  (23 september 2020)

  De provincie Noord-Holland investeert in 2021 € 169 miljoen in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.

 • Gedeputeerde Zita Pels in gesprek over circulaire industrie

  (23 september 2020)

  Wat betekent een circulaire economie voor de industrie? Tijdens de online livecast van WeMakeThe.City gaat gedeputeerde Zita Pels (Circulaire Economie) in op de vraag welke keuzes nodig zijn om havens en industrie circulair te maken.

 • Emile Roemer waarnemend burgemeester Alkmaar

  (22 september 2020)

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Alkmaar heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, besloten de heer E.G.M. (Emile) Roemer te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar.

 • Officiële opening getransformeerd Fort van Hoofddorp

  (22 september 2020)

  De ontwikkeling en herbestemming van Fort van Hoofddorp nam 10 jaar in beslag.

 • Minder wachten voor het verkeerslicht

  (22 september 2020)

  De provincie Noord-Holland kan met een nieuwe techniek het aantal wachtende auto's, motoren en vrachtauto's voor een verkeerslicht voorspellen.

 • Meer subsidie voor agrarisch waterbeheer

  (18 september 2020)

  Er komt meer subsidie voor agrarisch waterbeheer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland stellen hiervoor extra geld beschikbaar. Samen met de cofinanciering van de Europese Unie is er voor de periode 2021 en 2025 jaarlijks € 130.000,- meer subsidie.

 • Waalenburg 1 jaar later: eerste resultaten in natuur zichtbaar

  (14 september 2020)

  Zilte schijnpurrie, zeeaster en zwermen kievieten en smienten: ook in het najaar valt in natuurgebied Waalenburg veel bijzonders te zien. De ingrijpende werkzaamheden om de natuur terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm zijn nu 1 jaar afgerond en de resultaten zijn zichtbaar.

 • Informatiemiddag voor nieuwe vrijwilligers bij Huis van Hilde

  (14 september 2020)

  Huis van Hilde zoekt nieuwe vrijwilligers voor verschillende afdelingen.