September 2020

 • Update: Informatieavonden over uitbreiding elektriciteitsnetwerk

  (01 oktober 2020)

  Op maandag 5 oktober is er een online informatiesessie over de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk tussen Beverwijk en Oterleek.

 • Reanimatie: nieuwe expositie in provinciehuis

  (30 september 2020)

  Kunstliefhebbers zijn vanaf 2 oktober van harte welkom om een bezoek te brengen aan de nieuwe Dreefexpositie Reanimatie.

 • Kandidaten burgemeester Waterland

  (30 september 2020)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Waterland hebben 47 personen gesolliciteerd: 27 mannelijke en 20 vrouwelijke kandidaten.

 • Provincie wil meer diversiteit in eigen organisatie

  (30 september 2020)

  Het personeelsbestand van de provincie is nog geen afspiegeling van de bevolking.

 • Nieuwe snelle busroute Noordwijk-Schiphol stap dichterbij

  (30 september 2020)

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van de busbaan Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied met parallel hieraan een fietspad.

 • Onderzoek vergunningen Tata Steel: ruimte voor aanscherping

  (30 september 2020)

  De vergunningen van de Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Oxystaalfabriek en de beide Hoogovens van Tata Steel kunnen op een aantal punten worden aangescherpt en verduidelijkt.

 • Provincie maakt werk van natuur

  (30 september 2020)

  Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zich verder kunnen verspreiden.

 • ‘Trots dat emissievrij ov steeds dichterbij komt’

  (30 september 2020)

  Eind oktober rijden er 58 gloednieuwe elektrische bussen door de regio Haarlem-IJmond. Daardoor is 70% van de gereden kilometers er straks emissievrij.

 • Provinciale Staten vergaderen 5 oktober online

  (30 september 2020)

  De Provinciale Statenvergadering van maandag 5 oktober 2020 vindt digitaal plaats. Dat besloot het presidium op 29 september tijdens een extra vergadering.

 • Herstel en behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

  (29 september 2020)

  Wie weleens gaat varen bij de Scheendijk in Breukelen kent ze zeker: de legakkers in de Kievitsbuurten. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, ontstaan tussen 1830 en 1934 als gevolg van de turfwinning, is uniek in Europa. Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische landschap behouden blijft en is daarom het project Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten gestart.

 • Extra Statenvergadering over Omgevingsverordening

  (28 september 2020)

  De besluitvorming van Provinciale Staten over de Omgevingsverordening is verplaatst van maandag 5 oktober naar donderdag 22 oktober 2020.

 • Noord-Holland is weer een hofleverancier rijker

  (25 september 2020)

  Commissaris van de Koning Arthur van Dijk reikte vrijdagavond het Predicaat Hofleverancier uit aan Volvo Buitenweg in Naarden.

 • Meer natuur- en kenniskracht voor gezonde leefomgeving

  (25 september 2020)

  Gedeputeerde Esther Rommel ondertekende vrijdag namens de provincie Noord-Holland de belofte van Alles is Gezondheid.

 • Nieuwe wedstrijdlocatie sportvisserij regio Alkmaar geopend

  (25 september 2020)

  De regio Alkmaar heeft er een nieuwe sportvislocatie bij. Donderdagmiddag 24 september opende Janet Oosterhof van de provincie Noord-Holland de 24 vissteigers, samen met Pieter Dijkman, wethouder sport van Alkmaar en een groep sportvissers.

 • Duurzamere oevers met 80% milieuwinst in Noord-Holland

  (25 september 2020)

  Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten. Dat is hoe de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten wil aanpakken.

 • Werkzaamheden Medemblikkerweg (N240) in Hollands Kroon

  (25 september 2020)

  De provincie start maandag 28 september 2020 met werkzaamheden aan de Medemblikkerweg (N240) in Hollands Kroon.

 • Dakota-vliegramp herdacht in provincietuin

  (25 september 2020)

  In de binnentuin van het provinciehuis is vanmorgen de Dakota-vliegramp herdacht. Bij die ramp in 1996 stortte een Dakota-vliegtuig neer in de Waddenzee. Daarbij overleden alle 32 inzittenden, onder wie 23 medewerkers van de provincie Noord-Holland.

 • Integratiesessie verkenning moerasvogels

  (24 september 2020)

  Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iedereen kreeg de gelegenheid te reageren op een in maart toegezonden tussenrapport over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen.

 • Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

  (24 september 2020)

  De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit hebben.

 • Even voorstellen: procesmanager Irene Quakkelaar

  (24 september 2020)

  Aangenaam! Mijn naam is Irene Quakkelaar. Sinds kort werk ik voor het gebiedsakkoord aan de verkenning naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen en aan de verkenning naar verbetering van de (water)recreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef.

 • Slot werkatelier invulling Nieuwe Polderplas

  (24 september 2020)

  “Ik had veel uit te leggen”, vertelt projectleider Henk Otten. Hij verwelkomde op maandag 31 augustus 20 deelnemers in de Vrijbuiter in Loosdrecht voor het laatste werkatelier ‘Quick scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Na een pittige start en uiteenlopende reacties, ontstond er aan het eind van de avond consensus. “Dat was de winst van de avond.”

 • Noord-Holland versnelt € 15 miljoen aan infraprojecten

  (24 september 2020)

  De provincie Noord-Holland kan 9 infrastructurele projecten sneller starten dan gepland. Daarmee houdt de provincie werkgevers en werknemers in de wegenbouw aan het werk. In totaal gaat het om ruim € 15 miljoen aan opdrachten. Provinciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd.

 • Provincie en werkgevers maken afspraken over spreiden werktijden en vervoer

  (24 september 2020)

  Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.000 medewerkers, waaronder de provincie Noord-Holland, Vervoerregio en gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Schiphol Group hebben afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en ook ná corona.

 • Globaliser van start: ‘Dit programma zet ons op scherp’

  (24 september 2020)

  Hoe kun je de stap zetten naar buitenlandse markten? Dat is de vraag die centraal staat in de Globaliser Sustainable Solutions. DutchBasecamp en de provincie Noord-Holland begeleiden in dit programma 8 snelgroeiende ondernemers bij het bestormen van de internationale markt.

 • Plannen vernatten Naardermeer ter inzage

  (24 september 2020)

  Om de verdroging van het Naardermeer en omliggende gebieden te stoppen en de natuur te herstellen, gaat het waterpeil in de zogenaamde ‘schil’ rond dit gebied omhoog. 1 van de stappen om dat te bereiken is het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit gebeurt met het Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer, dat vanaf 5 oktober ter inzage ligt.

 • Update: Hinder voor scheepvaart en wegverkeer door defect Aalsmeerderbrug

  (24 september 2020)

  Een onderdeel van de Aalsmeerderbrug (N196) over de ringvaart in de gemeente Haarlemmermeer is woensdag 23 september 2020 defect gegaan. Doordat de cilinder stuk is kan de brug niet bediend worden.

 • Provincie, Den Helder, Hollands Kroon & Schagen samen op zoek naar huisvesting buitenlandse werknemers

  (23 september 2020)

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat meer locaties beschikbaar komen voor de huisvesting van buitenlandse tijdelijke werknemers.

 • Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021

  (23 september 2020)

  De provincie Noord-Holland investeert in 2021 € 169 miljoen in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.

 • Gedeputeerde Zita Pels in gesprek over circulaire industrie

  (23 september 2020)

  Wat betekent een circulaire economie voor de industrie? Tijdens de online livecast van WeMakeThe.City gaat gedeputeerde Zita Pels (Circulaire Economie) in op de vraag welke keuzes nodig zijn om havens en industrie circulair te maken.

 • Emile Roemer waarnemend burgemeester Alkmaar

  (22 september 2020)

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Alkmaar heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, besloten de heer E.G.M. (Emile) Roemer te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar.

 • Officiële opening getransformeerd Fort van Hoofddorp

  (22 september 2020)

  De ontwikkeling en herbestemming van Fort van Hoofddorp nam 10 jaar in beslag.

 • Minder wachten voor het verkeerslicht

  (22 september 2020)

  De provincie Noord-Holland kan met een nieuwe techniek het aantal wachtende auto's, motoren en vrachtauto's voor een verkeerslicht voorspellen.

 • ’t Meertje Schoorl winnaar Gouden Roerdomp

  (21 september 2020)

  De winnaar van de Gouden Roerdomp 2020 is ’t Meertje in Schoorl-Oost van initiatiefnemer Arno de Lange.

 • Dakota-vliegramp vrijdag 25 september 2020 herdacht in provincietuin

  (21 september 2020)

  Op vrijdag 25 september 2020 is het 24 jaar geleden dat de Dakota-vliegramp plaatsvond. De binnentuin van het provinciehuis is vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur toegankelijk voor nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp en andere belangstellenden.

 • Ilse Zaal proeft 'zilte' groente op Texel

  (21 september 2020)

  Gedeputeerde Ilse Zaal nam onlangs op Texel een kijkje bij het Europese landbouwproject Salfar.

 • Ondernemers zetten Noord-Holland Noord op de kaart

  (21 september 2020)

  Noord-Hollandse ondernemers slaan de handen ineen om meer toeristen naar de regio te trekken met een coronaproof dagje uit. De provincie Noord-Holland is mede-initiatiefnemer.

 • Meer subsidie voor agrarisch waterbeheer

  (18 september 2020)

  Er komt meer subsidie voor agrarisch waterbeheer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland stellen hiervoor extra geld beschikbaar. Samen met de cofinanciering van de Europese Unie is er voor de periode 2021 en 2025 jaarlijks € 130.000,- meer subsidie.

 • Stelling van Amsterdam nu in 360º vanuit de lucht te bekijken

  (17 september 2020)

  Het historische verdedigingswerk Stelling van Amsterdam is op een bijzondere manier vastgelegd. Alle forten en belangrijke sluizen zijn met behulp van een drone en een speciale camera aan een heliumballon vanuit de lucht in 360º gefotografeerd. Het resultaat is de grootste luchtfototour ter wereld.

 • Werkzaamheden HOVASZ kruispunt Van Cleeffkade in Aalsmeer uitgesteld

  (16 september 2020)

  De werkzaamheden aan het kruispunt van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg in Aalsmeer zijn uitgesteld. De werkzaamheden zouden 14 september starten. De wegen en het kruispunt blijven dus gewoon open.

 • Avond- en nachtafsluitingen N247 Oosthuizen-Scharwoude (update)

  (16 september 2020)

  Update 21 september:
  De werkzaamheden aan de N247 worden uitgesteld. Als je naar buiten kijkt merk je er nog weinig van, maar de nachten worden volgens de weersvoorspellingen kouder, met kans op regen en een hoge luchtvochtigheid. En dat kan een negatieve invloed hebben op het nieuwe asfalt. Om er zeker van te zijn dat de kwaliteit in 1 keer goed is, worden de asfaltwerkzaamheden van 22 september opnieuw gepland. Een nieuwe datum volgt.

 • Werkgelegenheidsenquête provincie van start

  (16 september 2020)

  Ruim 135.000 ondernemers in de provincie Noord-Holland krijgen deze maand een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête.

 • Doe ook mee aan de Week van het Groene Kapitaal

  (16 september 2020)

  De fabriek van het groene dooimiddel Grass2Grit bezoeken? Of meer te weten komen over natuurinclusief bouwen?

 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 september 2020

  (15 september 2020)

  Het Huis van de Provinciale Democratie van Noord-Holland staat tijdelijk in Egmond. Tijdens hun eerste fysieke vergadering sinds maart spraken Provinciale Staten onder meer over het Natuurnetwerk Nederland en de pont tussen Ilpendam en Landsmeer.

 • “Laten we ons niet blindstaren op vijandbeelden”

  (15 september 2020)

  "Laten we ons niet blindstaren op vijandbeelden, maar onze strijdbaarheid richten op de verdediging van wat ons dierbaar is." Deze woorden sprak schrijver en historicus Ewoud Kieft op woensdag 9 september 2020 tijdens de 15e Willem Arondéuslezing in de Grote of St Bavokerk in Haarlem.

 • Waalenburg 1 jaar later: eerste resultaten in natuur zichtbaar

  (14 september 2020)

  Zilte schijnpurrie, zeeaster en zwermen kievieten en smienten: ook in het najaar valt in natuurgebied Waalenburg veel bijzonders te zien. De ingrijpende werkzaamheden om de natuur terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm zijn nu 1 jaar afgerond en de resultaten zijn zichtbaar.

 • Langdurige omleidingsroute Amsteldijk Noord gaat niet door

  (14 september 2020)

  De langdurige omleidingsroute voor de Amsteldijk Noord gaat niet door. Dit hebben de bestuurders van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland op 11 september gezamenlijk besloten.

 • Informatiemiddag voor nieuwe vrijwilligers bij Huis van Hilde

  (14 september 2020)

  Huis van Hilde zoekt nieuwe vrijwilligers voor verschillende afdelingen.

 • Open Monumentendag: 3 documentaires over Paviljoen Welgelegen

  (12 september 2020)

  Het provinciehuis Paviljoen Welgelegen heeft een rijke geschiedenis. Voor de Open Monumentendag 2020 heeft de provincie daarom 3 minidocumentaires over het gebouw gemaakt.

 • Pop-uptentoonstelling ‘WO2 in 50 foto’s’ nu te zien

  (11 september 2020)

  De pop-uptentoonstelling ‘WO2 in 50 foto’s’ is vanaf nu te zien in de Cultuurschuur in Wieringerwerf.

 • Prinsjesprijs 2020 voor Khadija Arib

  (11 september 2020)

  Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib ontvangt de Prinsjesprijs 2020. De Prinsjesprijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan een politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland.

 • € 18 miljoen voor aanpak bodemdaling Noord-Holland

  (11 september 2020)

  Voor Laag Holland en het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart komt € 18 miljoen beschikbaar voor projecten om bodemdaling tegen te gaan. De provincie gaat in overleg met de lokaal betrokkenen over de besteding van dit bedrag.

 • Betere leefomgeving voor de grote karekiet rond het Naardermeer

  (10 september 2020)

  De komende 6 jaar worden er natuurherstelmaatregelen genomen in het natuurgebied Naardermeer.

 • Werkzaamheden N241 op viaduct A7: op- en afrit gesloten

  (10 september 2020)

  Rijkswaterstaat voert in samenwerking met de provincie Noord-Holland op het viaduct over de A7 asfalteringswerkzaamheden uit en vervangt de voegen tussen de op- en afrit.

 • Wilhelminasluis gestremd voor pleziervaart tot eind 2020

  (10 september 2020)

  De Wilhelminasluis is momenteel gestremd voor de pleziervaart. Dit heeft te maken met de veiligheid van het schutten van pleziervaartuigen en de huidige werkzaamheden in de kolk van de Wilhelminasluis.

 • Extra sponsorgeld voor evenementen in Noord-Holland

  (10 september 2020)

  De provincie Noord-Holland wil meer bovenregionale culturele en sportieve evenementen in Noord-Holland een steuntje in de rug geven.

 • Stations ontwikkelen als toegangspoort naar de natuur

  (09 september 2020)

  Om toeristen en dagjesmensen te verleiden de natuur in te gaan met het openbaar vervoer kunnen stations en hun omgeving beter ingericht worden. Op woensdag 9 september is daarvoor het handboek Buitenpoorten gepresenteerd.

 • Monique Bonsen Lemmers nieuwe burgemeester Koggenland

  (09 september 2020)

  Monique Bonsen-Lemmers is benoemd tot burgemeester van Koggenland. De benoeming gaat in op 23 september 2020.

 • Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

  (09 september 2020)

  De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden.

 • Kijk woensdag live mee met de Willem Arondéuslezing

  (08 september 2020)

  De Willem Arondéuslezing vanuit de St. Bavokerk in Haarlem is woensdagavond 9 september live te volgen op NH Nieuws en via een online livestream. De lezing is traditioneel rond 5 mei, maar werd dit jaar vanwege de coronamaatregelen verplaatst.

 • Oog hebben voor elkaars belangen

  (08 september 2020)

  Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 4 in de serie: Jacob van der Meulen, ondernemer.

 • Dijken sluiseiland IJmuiden straks weer op volle sterkte

  (07 september 2020)

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben het plan van Rijkswaterstaat om de dijken op sluiseiland in IJmuiden te versterken, goedgekeurd.

 • Nieuws van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (2 september 2020)

  (04 september 2020)

  De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen.

 • Werkzaamheden op de Burgemeester Visserbrug en N250 in Den Helder

  (04 september 2020)

  De provincie Noord-Holland werkt van 14 september tot en met 31 oktober 2020 aan de Burgemeester Visserbrug en de N250 in Den Helder.

 • Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

  (04 september 2020)

  Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het probleem nog deze kabinetsperiode aan te pakken.

 • Vernieuwing Zaanbrug in zicht

  (04 september 2020)

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Wormerland hebben het voornemen om aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. uit Almere opdracht te geven de Zaanbrug te vervangen. De 60 jaar oude brug die Wormer met Wormerveer verbindt, is aan vernieuwing toe.

 • Minder CO2-uitstoot door verkeer in Noord-Holland en Flevoland

  (03 september 2020)

  Meer woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-emissiezones voor vrachtwagens. Met dit soort maatregelen willen de overheden in Noord-Holland en Flevoland de CO2-uitstoot door verkeer met minimaal 20% verminderen.

 • Reparatiewerkzaamheden aan de N242, N508 en N243 bij Alkmaar

  (03 september 2020)

  De provincie repareert op meerdere provinciale wegen in de omgeving van Alkmaar het asfalt en enkele lantaarnpalen. Het gaat om de Westerweg (N242) en de Nollenweg (N508) in Heerhugowaard en om de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn.

 • Nieuwe omgevingsverordening moet woningbouw en energietransitie mogelijk maken en landschap beschermen

  (02 september 2020)

  Gedeputeerde Staten hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld met daarin nieuwe regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

 • Toeristische ondernemers ontwikkelen corona-veilige arrangementen

  (02 september 2020)

  Voor een corona-veilig dagje eropuit kun je goed terecht in Noord-Holland Noord. Daar heb je keuze uit een ruim aanbod van activiteiten en arrangementen die voldoen aan de coronaregels van het RIVM.

 • Werkzaamheden in Waterlandtak-West (natuurproject Diemerscheg) nabij Muiden

  (02 september 2020)

  In de Waterlandtak-West nabij Muiden beginnen op 14 september 2020 werkzaamheden aan hekken. De werkzaamheden horen bij het natuurontwikkelingsproject Diemerscheg van de provincie Noord-Holland.

 • De verhalen van verzetshelden leven voort in Gein 3

  (02 september 2020)

  In het kader van 75 jaar Vrijheid herdacht commissaris van de Koning Arthur van Dijk vandaag de helden van de verzetskranten Vrij Nederland, Het Parool, Trouw en De Waarheid.

 • Online conferentie over de woonopgaven in Zuid-Kennemerland/ IJmond

  (01 september 2020)

  Van 31 augustus tot en met 3 september vindt de online conferentie ‘De Week van het Woonakkoord’ over de woonopgaven voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond plaats.

 • Afronding DO voor Anna’s Hoeve en Monnikenberg

  (01 september 2020)

  Het definitief ontwerp voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg is zo goed als klaar. De bestuurders van de deelnemende partners in het project Voltooiing Groene Schakel, nemen medio oktober kennis van het ontwerp. Daarna worden de documenten gepubliceerd.

 • Hilversum beter bereikbaar

  (01 september 2020)

  41 verkeerslichten in Hilversum worden deze zomer aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland in Hoofddorp.

 • We moeten er met z’n allen blij van worden

  (01 september 2020)

  Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 3 in de serie: Arjenne Bak, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten.