Dijken sluiseiland IJmuiden straks weer op volle sterkte

(07 september 2020)

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het plan van Rijkswaterstaat om de dijken op sluiseiland in IJmuiden te versterken, goedgekeurd.

Dijken sluiseiland IJmuiden

Wanneer het plan is uitgevoerd, zijn de dijken verhoogd en voldoen ze weer aan de veiligheidseisen. Daarbij wordt rekening gehouden met de zeespiegelstijging en de toekomstige hoogte van de golven.

Rijkswaterstaat legt het goedkeuringsbesluit van GS met het bijbehorende plan en de milieueffectrapportage 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken bij de Raad van State van vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020. Meer informatie staat op de website van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van deze dijken bij IJmuiden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2023.