Meer natuur- en kenniskracht voor gezonde leefomgeving

(25 september 2020)

Gedeputeerde Esther Rommel ondertekende vrijdag namens de provincie Noord-Holland de belofte van Alles is Gezondheid.

Hierin spreken 20 ondertekenaars af actief bij te dragen aan een groene gezonde omgeving. Het digitale tekenmoment vond plaats tijdens de sluiting van de week van het Groene Kapitaal.

"Dat natuur gezond is voor ons weten we intuïtief wel", zei Rommel, die de bijeenkomst leidde. "Maar dat wordt ook steeds beter onderbouwd door de wetenschap en er zijn steeds meer mooie praktijkvoorbeelden. We gaan de waarde hiervan nóg beter uitdragen. Niet alleen via onze provinciale aanpak Groen Kapitaal maar samen met 20 partijen. Daar ben ik trots op." 

Esther Rommel groene gezonde omgeving

Groen biedt veel voordelen: het verbetert gelijktijdig de gezondheid, het vestigingsklimaat, de vastgoedwaarde, biodiversiteit en leefomgevingskwaliteit. Ook is er steeds meer kennis over de waarde van natuur. In de praktijk wordt deze kennis via verschillende mooie initiatieven al toegepast. De 20 ondertekenaars verbinden zich om samen via kennisdeling, inspiratie en activatie meer aandacht te schenken aan en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving. 

Krachtenbundeling 

Met de gezamenlijke kenniskracht uit de netwerken van Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal is een video met praktijkvoorbeelden gemaakt. Ook werd samen met onderzoek, praktijk en beleid een interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek ook gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen.

Madeleen Helmer, projectleider bij Klimaatverbond Nederland: "Groen helpt enorm om de toenemende klimaatproblemen het hoofd te bieden: het beperkt wateroverlast en droogte én koelt de stad. Met de infographic en intentieverklaring kunnen we partijen die vanuit verschillende 'agenda's' op de waarden van groen uitkomen makkelijker vinden. Zo kunnen we onze onderlinge samenwerking en die met gemeenten, provincies en waterschappen binnen Klimaatverbond Nederland verder versterken."

Week van het Groene Kapitaal 

Er gebeurt al veel voor een gezonde leefomgeving, maar de voordelen van groen voor gezondheid kunnen meer benut worden. De Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland besteedde hier uitgebreid aandacht aan via onder meer workshops, wandelingen, denksessies en rondleidingen. 

De ondertekenaars van de belofte zijn: Arcadis, GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, NL Greenlabel, Groen Kapitaal provincie Noord-Holland, Horjus & Partners, IVN, Klimaatverbond Nederland, Landschap NH, LandschappenNL, Luc Bos Stedebouwkundig Bureau, Margot Ribberink, Nature Desks, Nature for Health, Pharos, Staatsbosbeheer, Stichting Steenbreek, Vereniging Arts en Leefstijl en Alles is Gezondheid.  

Aansluiten? 

Partijen die in samenwerking willen bijdragen aan een groene gezonde omgeving, kunnen ook tekenpartner worden. Neem voor meer informatie contact op met Ornella van der Ende van Alles is Gezondheid via ornella.van.der.ende@allesisgezondheid.nl