Nieuwe snelle busroute Noordwijk-Schiphol stap dichterbij

(30 september 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van de busbaan Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied met parallel hieraan een fietspad.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de nieuwe route van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. De toekomstige aanleg van deze Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de regio verbetert.

In 2014 spraken de samenwerkende overheden af om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Dit wil zeggen dat er tussen Noordwijk en Schiphol bussen gaan rijden die betrouwbaar, snel en comfortabel zijn en met een hoge frequentie rijden. Om een aantrekkelijke, snelle OV-verbinding te realiseren, is de bouw van een nieuwe brug over de Ringvaart noodzakelijk. Hierdoor hoeft de bus in de toekomst niet meer om te rijden via de N207 en kunnen straks ook bewoners uit de geplande nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer gebruik maken van de snelle OV-verbinding. 

Nu het bustracé van HOV Noordwijk-Schiphol is vastgesteld kan het verder ontwerpen van het tracé beginnen. Ook het bestaande ontwerp van de brug en de snelfietsroute worden in de komende tijd uitgewerkt. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting begin 2025 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

HOV bus

Omgeving

De provincie betrok de omgeving eerder al via brieven, digitale nieuwsbrief, website, individuele gesprekken en verschillende bijeenkomsten met bewoners. Ook in de komende periode betrekt de provincie Noord-Holland de omgeving inclusief de partners van de gebiedsontwikkeling in Lisserbroek nauw bij de verdere uitwerking van het tracé en de brug met onder andere bijeenkomsten en ontwerpsessies.

Samenwerkende overheden

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding Noordwijk – Schiphol wordt gerealiseerd door 8 samenwerkende partijen. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse, Teylingen, Haarlemmermeer, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.

Al enkele jaren werken de partijen aan het verbeteren van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol tot een zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) busverbinding. Dit project zorgt ervoor dat reizigers vanuit de verschillende OV- knooppunten snel en comfortabel kunnen reizen naar hun bestemming.