Provinciale Staten vergaderen 5 oktober online

(30 september 2020)

De Provinciale Statenvergadering van maandag 5 oktober 2020 vindt digitaal plaats. Dat besloot het presidium op 29 september tijdens een extra vergadering.

De vergadering wordt uitgezonden via internet.

Vanwege de recente strenge coronamaatregelen bespraken de voorzitters van Statenfracties, of hun plaatsvervangers, of de Statenvergadering van 5 oktober fysiek of digitaal zou moeten plaatsvinden.

Nadat hij de Statenfracties daarover hoorde, besloot commissaris van de Koning Arthur van Dijk dat de Statenvergadering van maandag 5 oktober online wordt gehouden. “Iedereen moet zich veilig voelen om deel te nemen aan het democratisch proces.”, aldus Arthur van Dijk.

Vergadering online volgen

Belangstellenden kunnen de vergaderingen van Provinciale Staten online live volgen en later terugkijken

Op 5 oktober staan onder ander de Regionale Energiestrategie en de Omgevingsverordening op de agenda. Provinciale Staten kunnen dan moties en amendementen indienen over de Omgevingsverordening. De besluitvorming over de Omgevingsverordening vindt plaats op donderdag 22 oktober vanaf 18.45 uur tijdens een uitloopvergadering van Provinciale Staten.