Provincie en werkgevers maken afspraken over spreiden werktijden en vervoer

(24 september 2020)

Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.000 medewerkers, waaronder de provincie Noord-Holland, Vervoerregio en gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Schiphol Group hebben afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en ook ná corona.

Reizigers voor Amsterdam Centraal Station.

Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht. 

Gedeputeerde Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid): “Door de coronamaatregelen werken veel mensen thuis. Dat scheelt files en CO2-uitstoot. Ik hoop dat iedereen elkaar snel weer vaker kan zien, ook op het werk. En dat we dan, nu we er toch aan gewend zijn, onze werkdagen blijven verdelen tussen thuis en op kantoor. Voor een betere bereikbaarheid én een gezondere leefomgeving.”

Gedeputeerde Zita Pels (Personeel en Organisatie): “Met deze afspraken (pdf, 520 kB) werken we aan een schonere lucht, verminderen we de drukte op de wegen en bieden we medewerkers mogelijkheden om slimmer te werken en te reizen. Daar zet ik graag mijn handtekening onder!”

Doorpakken met thuiswerken

Er zijn nu 23 deelnemende werkgevers (pdf, 108 kB) gestart. Daar werken ongeveer 38.780 mensen. De meeste werkenden willen ook na de coronacrisis 1 tot 3 dagen thuis blijven werken. Het is dus zaak dat werkgevers thuiswerken zorgvuldig invoeren en werknemers helpen bij het spreiden van werktijden en vervoermiddelen. Want 10 tot 15% meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de metropoolregio Amsterdam, waarbij de piekbelasting op de spits fors afneemt. De samenwerkende partijen roepen daarom ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te vernieuwen en helpen hen daarbij.

Onderwijsafspraken

Eerder deze zomer maakten universiteiten, HBO’s en MBO’s al maatwerkafspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens corona. Ruim 160.000 studenten komen tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven veel digitaal onderwijs geven, maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zó ingedeeld, dat zo veel mogelijk scholieren en studenten buiten de hyperspits met het OV kunnen reizen. Ook wordt gebruik van de fiets gestimuleerd.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Overheden, werkgevers en vervoerders in de metropoolregio Amsterdam werken al geruime tijd samen aan maatregelen om de druk op de spits te verminderen. Met de ondertekening van deze afspraken wordt de samenwerking uitgebreid. Dit is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hierin werken Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen om te zorgen dat de regio, ook bij omvangrijke groei van het aantal woningen en bedrijven, bereikbaar blijft. En tegelijkertijd haar aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat behoudt.

In opdracht van Rijk en MRA adviseert de Stichting Breikers werkgevers over de mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. Werkgevers kunnen kosteloos advies vragen op de website van Breikers.