Provincie wil meer diversiteit in eigen organisatie

(30 september 2020)

Het personeelsbestand van de provincie is nog geen afspiegeling van de bevolking.

De provincie Noord-Holland onderneemt daarom actie om meer diversiteit in haar personele samenstelling te realiseren. Niet alleen vanwege de voorbeeldrol, maar vooral omdat diversiteit binnen een organisatie onontbeerlijk is voor een goede uitvoering van het werk.

Actief diversiteitsbeleid

In de afgelopen jaren zijn er diverse acties ondernomen. In het traineeprogramma van de provincie Noord-Holland heeft 20% van de nieuwe lichting een multiculturele achtergrond. Ook bij het invullen van stageplekken wordt ingezet op stagiaires met een multiculturele achtergrond. In vacatureteksten wordt verwezen naar inclusief werkgeverschap en wordt het streven naar diversiteit benoemd. In film- en fotomateriaal rondom het werken bij de provincie wordt bewust gekozen voor diversiteit onder de mensen.

Bewustwording

De komende periode gaat de provincie de bewustwording op de werkvloer door middel van kennissessies en actieve interne communicatie verder vergroten. Met de aansluiting bij de regenboogprovincies en het meevaren van de provincie in de Canal Parade 2021 geven provincies bovendien een duidelijk signaal af dat zij zich achter het belang scharen van veiligheid en sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders ( LHBTIQA+).

Zita Pels: “Ik vind het belangrijk dat iedereen zich bij de provincie erkend voelt, of je nu jong of oud, man of vrouw, met een Nederlandse of multiculturele achtergrond en van welke seksuele geaardheid dan ook bent. Bovendien is het voor het goed uitvoeren van onze taken belangrijk dat we optimaal gebruik maken van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt.”

Samenwerken

De provincie sluit aan bij diverse initiatieven. Zo is de provincie aangesloten bij diverse traineeprogramma’s van samenwerkingsverbanden. Met deze programma’s bindt de provincie, door gericht te zoeken aan de voorkant, bepaalde doelgroepen aan de provincie als werkgever. In 2020 ondertekent de provincie het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer, ondersteunt bij de aanpak en geeft toegang tot verschillende netwerken ten behoeve van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Inmiddels hebben meer dan 10.000 organisaties getekend.