Vernieuwing Zaanbrug in zicht

(04 september 2020)

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Wormerland hebben het voornemen om aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. uit Almere opdracht te geven de Zaanbrug te vervangen. De 60 jaar oude brug die Wormer met Wormerveer verbindt, is aan vernieuwing toe.

Indien beide gemeenteraden instemmen met de uitkomst van de aanbesteding, wordt het werk definitief gegund aan Reimert en kan de aannemer vanaf maart 2021 aan het werk. 

Met het vervangen van de Zaanbrug kan deze weer 80 jaar mee en wordt de verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers veiliger. Bovendien verbetert de doorvaart op de Zaan omdat scheepvaart de nieuwe brug sneller kan passeren. Hierdoor hoeft het wegverkeer minder lang te wachten voor de brug.

De Zaanbrug

Aanbesteding

In oktober 2018 werd de aanbesteding voor de vernieuwing van de Zaanbrug gestart. Eind 2019 deden twee aannemers een prijsaanbieding voor het project. De aanbiedingen lagen ondanks de eerdere verhoging boven het maximale budget. Begin dit jaar is de provincie in onderhandeling gegaan met de aannemers. Door het toepassen van een aantal aanpassingen in onder andere de werkwijze is het gelukt het verschil voor een groot deel te overbruggen. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de technische kwaliteit en uitstraling van de brug.

De totale kosten voor het project komen uiteindelijk op €24,5 miljoen. Daarmee is de nieuwe Zaanbrug €650.000 duurder dan het projectbudget. Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de langere voorbereiding en de gestegen bouwkosten. Het voorstel is dat de provincie Noord-Holland daarvan €450.000 voor haar rekening neemt en de gemeenten Zaanstad en Wormerland elk €100.000. 

Vaart in de Zaan

De Zaan is een belangrijke vaarroute voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Het programma ‘Vaart in de Zaan!’ heeft als doel de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen (CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter). De provincie Noord-Holland zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Uitgelicht

Vaarwegen

De Noord-Hollandse vaarwegen worden intensief gebruikt om goederen en mensen te vervoeren. De provincie zorgt op verschillende manieren dat dit zo goed en snel mogelijk kan.

Bedientijd sluizen en bruggen

Op de site van Rijkswaterstaat staan de bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in heel Nederland. Omdat voor het schutproces bij een sluis een half uur wordt gerekend is het raadzaam om een half uur voor einde bedientijd bij een sluis aan te komen om nog geschut te worden. 

Blauwe golf

Goede doorstroming is zowel op de weg als op het water belangrijk. In de provincie Noord-Holland werken 5 wegbeheerders samen om deze Blauwe Golf te realiseren: provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Waternet, gemeente Zaanstad en ProRail. Deze partijen zorgen dat de bruggen efficiënter worden bediend en weg- en vaarweggebruikers hun reis beter kunnen plannen. Via een speciaal brugmanagementsysteem wordt data uitgewisseld en beschikbaar gesteld voor de brugwachter, automobilisten en vaarweggebruikers. Voor meer informatie, bekijk de Korte film over Blauwe Golf of kijk op: http://www.blauwegolfverbindend.nl/

Centrale bediening bruggen en sluizen

In 2014 is besloten om de bruggen en sluizen in de provincie Noord-Holland centraal te gaan bedienen. Het aansluiten van de bruggen en sluizen op een bediencentrale wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd, beginnend met de provinciale bruggen en sluizen. Over het aansluiten van de andere objecten is de provincie in overleg met de beheerders van deze bruggen en sluizen.

Er wordt 1 bediencentrale ingericht, waar vandaan de 40 bruggen en sluizen van de provincie centraal worden bediend. Wanneer de andere beheerders besluiten om ook over te gaan op gezamenlijke centrale bediening wordt er een tweede bediencentrale ingericht. Er komt dan een bediencentrale Noord en een bediencentrale Zuid met het Noordzeekanaal als geografische grens.

Doelen van centrale bediening zijn:

  • het vervoer over water stimuleren
  • de capaciteit op de vaarwegen beter benutten
  • een efficiëntere inzet van mensen en middelen
  • de mogelijkheid om openingstijden te verruimen op trajecten - op termijn wellicht 24-uur per dag

Nieuwe grote zeesluis IJmuiden

De provincie Noord-Holland bouwt, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen, aan de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De huidige Noordersluis (1929) is na bijna 100 jaar aan vervanging toe. Voor meer informatie, zie: project nieuwe grote zeesluis IJmuiden.

SHIP

Pal naast de bouwlocatie van de grootste zeesluis ter wereld, staat het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP). Het nieuwe informatiepunt is een laagdrempelig centrum waar bezoekers het sluizencomplex, de haven en de bedrijvigheid in en rond het Noordzeekanaalgebied in al hun facetten kunnen beleven. De provincie Noord-Holland realiseerde het informatiepunt op het sluizencomplex in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Rijkswaterstaat. Voor meer informatie, zie: www.ship-info.nl.

Onderhoud vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland onderhoudt ruim 250 kilometer vaarwegen en hun oevers. Watergangen worden opgeschoond en beschoeiingen onderhouden of vervangen. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen zijn een genot om langs te wandelen of fietsen. Maar ze hebben ook een belangrijke functie: hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren.

Lees meer op de projectwebsite Onderhoud vaarwegen en oevers.

Ligplaatsen in Noord-Hollandse vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, tenzij een ontheffing is verleend. Voor elke vaartuig, woonboot, steiger of andere aanleggelegenheid moet een ontheffing worden aangevraagd. Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een huurovereenkomst èn een vignet. Hiermee houdt de provincie zicht op het gebruik van ligplaatsen en de bouw of het onderhoud van steigers en aanleggelegenheden. Door het gebruik van vignetten kan de provincie ook effectief controleren en handhaven.

Lees meer op noord-holland.nl/ligplaatsen.