Waalenburg 1 jaar later: eerste resultaten in natuur zichtbaar

(14 september 2020)

Zilte schijnpurrie, zeeaster en zwermen kievieten en smienten: ook in het najaar valt in natuurgebied Waalenburg veel bijzonders te zien. De ingrijpende werkzaamheden om de natuur terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm zijn nu 1 jaar afgerond en de resultaten zijn zichtbaar.

Op vrijdag 11 september nam gedeputeerde Esther Rommel van Natuur een kijkje in het gebied, onder leiding van beheerder Natuurmonumenten. Het gebied is zichtbaar natter door de verhoging van het waterpeil. De kreken, die werden gegraven naar hun oorspronkelijke vorm, kunnen veel meer water vasthouden. Dit is allemaal van belang om de natuur in drogere tijden van voedsel te kunnen voorzien: bloemen, insecten én weidevogels.

Esther Rommel: “Prachtig om hier na 1 jaar weer terug te zijn: je ziet hoe hier de peilverhoging succesvol werkt. Boerderij Plassendaal, die in Waalenburg is gebleven, werkt nauw samen met Natuurmonumenten. Een inspirerend voorbeeld van boeren die eigenhandig omschakelden naar natuurbeheer en nu bijdragen aan de weidevogels van Texel.”

resultaten Waalenburg
Na het broedseizoen van 2021 graaft de provincie op deze plek de laatste oorspronkelijke kreek van Waalenburg terug. 

Meer ruimte voor bloemen

Dit voorjaar was al te zien hoe het Texelse landschap weer schitterde met weides die bont kleurden van de bloemen: orchideeën, grote ratelaar en echte koekoeksbloemen. Deze bloemen hebben meer ruimte in het nieuwe Waalenburg. Langs de kilometers aangelegde natuurvriendelijke oevers zie je veel meer vogels. Als wandelaar of fietser langs het nieuwe fietspad bovendien een genot om te zien.

Toekomst

Volgend jaar (2021) gaat voor de 2e keer het waterniveau een treetje hoger, waarna de provincie een jaar nauwkeurig de omgeving monitort, met een uitgebreid netwerk aan peilbuizen. Na het broedseizoen van 2021 starten de werkzaamheden aan de laatste kreek (foto). In 2022 en 2023 verhoogt de provincie dan nog een 3e en 4e keer het waterpeil, waarmee Waalenburg weer kan vernatten en de natuur zich kan herstellen.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.