Besluiten Provinciale Staten van 8 maart vastgesteld

(06 april 2021)

De uitslag van de schriftelijke stemronde over de voorstellen en moties en amendementen van de online vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 maart 2021 is vastgesteld.

Deze uitslag komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de online vergadering gaven.

Achterzijde Paviljoen Welgelegen in Haarlem, zetel van het provinciebestuur van Noord-Holland

Meer informatie

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vergadering van 8 maart. De besluitenlijst van deze vergadering, de voorstellen, de moties of amendementen en de stukken staan bij de agenda van deze vergadering.

‘Briefstemmen’

Om te voorkomen dat online stemmen lang duurt, gaven de fractievoorzitters tijdens de vergadering een indicatie van de wijze waarop hun fractieleden willen stemmen over voorstellen, moties en amendementen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen. 

Online vergadering

Provinciale Staten vergaderden 8 maart online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via de website kon iedereen de vergadering volgen.