Kennisportaal helpt gemeenten bij ontwikkelen stationsgebieden

(13 april 2021)

Met een vernieuwd kennisportaal wil de provincie gemeenten, NS, ProRail en andere partijen inspireren en helpen om samen stationsomgevingen te ontwikkelen.

Treinstation Heemskerk in de provincie Noord-Holland

In het Kennisportaal OV-Knooppunten zijn alle onderzoeken, data en instrumenten te vinden die voor de ontwikkeling van OV-knooppunten (trein- en grote busstations) handig kunnen zijn. 

De onderzoeken en instrumenten uit het kennisportaal kunnen in de verschillende fases van knooppuntontwikkeling worden gebruikt, per spoortraject of op lokaal niveau. Ook wordt uitgelegd hoe ze samenhangen. Zo zitten in het portaal instrumenten die opgaven en mogelijke ontwikkelingen rond OV-knooppunten inzichtelijk maken. Daarnaast bevat het kennisportaal instrumenten waarmee het creatief ontwerpen, de afstemming tussen partijen en de samenwerking met de omgeving worden gestimuleerd. 

Ook bevat het instrumenten die een hulpmiddel zijn bij het werken met data bij knooppuntontwikkeling, zoals de jaarlijkse monitor. Daarin worden de ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en reizen in beeld worden gebracht. En de kaartviewer, die op een interactieve manier geografische en ruimtelijke informatie over de verschillende knooppunten toont.

Programma OV-knooppunten

In Noord-Holland zijn alle 60 treinstations en 4 grote busstations aangewezen als OV-knooppunt. De provincie werkt aan nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom goed bereikbare knooppunten. Door de ruimte rondom stationsgebieden optimaal in te richten ontstaan aantrekkelijke plekken om te wonen, werken of verblijven. Met goede overstapmogelijkheden tussen de verschillende vervoersvormen (trein, bus, fiets) wordt de reistijd van mensen korter en kunnen ze makkelijker van deur-tot-deur reizen. Lees meer over het programma op de pagina OV-knooppunten.