Uitvoering maatregelen aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg stap dichterbij

(09 april 2021)

De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeentes Zaanstad en Oostzaan hebben op 7 april hun handtekening gezet onder de uitvoeringsovereenkomst voor het project Aanpak Thorbeckeweg (N516).

Met deze mijlpaal kan vooruit worden gekeken naar de daadwerkelijke uitvoering van het project. Verschillende maatregelen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de N516 voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Dit jaar vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 echt de grond in. 

Proostmoment

Aanpak verkeersdrukte is noodzakelijk

De Thorbeckeweg is een belangrijke weg voor bewoners en bedrijven. Het is ook een drukke weg waar lange files staan. Op een normale doordeweekse dag rijden er ongeveer 48.000 voertuigen en dat aantal stijgt de komende jaren naar 62.000. Dat heeft onder andere te maken met de komst van nieuwe woonwijken en de groei van het aantal bedrijven langs het Noordzeekanaal. Portefeuillehouder van de Vervoerregio en wethouder Mobiliteit van Zaanstad Gerard Slegers: “We moeten in actie komen voordat de Thorbeckeweg helemaal dicht slibt. Vorig jaar hebben we met partners, bewoners en bedrijven hard gewerkt aan het ontwerp. Daarmee kunnen we de verkeersdrukte van nu aanpakken en de weg ook meteen klaar maken voor de toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is dit project onderdeel van een breder pakket aan plannen om de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam – Hoorn te verbeteren. De hele regio heeft hier dus straks voordeel van.” 

Maatregelen voor betere doorstroming

In de uitvoeringsovereenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld de organisatie en financiën voor de uitvoering. Met de ondertekening is ook het ontwerp vastgesteld. Een combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat de Thorbeckeweg minder druk en veiliger wordt. Zo gaat het verkeer op de Thorbeckeweg bij het kruispunt De Vijfhoek straks onder de Wibautstraat door rijden. Bovenop het kruispunt wordt het rustiger, waardoor het openbaar vervoer sneller doorstroomt en fietsers veiliger kunnen oversteken. Dat laatste is ook het geval bij bedrijventerrein De Ambacht door de aanleg van een fietsbrug en bij de Verlengde Stellingweg door een nieuwe fietstunnel. Door de afsluiting van de Westkolkdijk bij De Ambacht hoeft het verkeer op de Thorbeckeweg hier niet meer extra te stoppen. Ook wordt het Shell tankstation verplaatst. In de animatievideo op de website thorbeckeweg.zaanstad.nl kunt u alle maatregelen bekijken en zien hoe de Thorbeckeweg er in 2025 uit komt te zien.   

Inspraak op bestemmingsplannen

Voordat de uitvoering echt kan beginnen, moeten er nog een paar stappen worden genomen. Om sommige maatregelen uit te kunnen voeren, moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. Dat wordt geregeld met een bestemmingsplan waarin staat hoe grond gebruikt mag worden. Zo mag het tankstation niet zomaar verplaatst worden naar een plek waar nu groen is. Er komen 2 aparte bestemmingsplannen voor Oostzaan en Zaanstad. Inwoners kunnen hier naar verwachting eind april/begin mei op reageren. In online bijeenkomsten tijdens de inspraakperiode worden de aanpassingen toegelicht. Slegers: “Dat doen we omdat een bestemmingsplan best juridisch is. We willen dat op een begrijpelijke manier uitleggen. Tot nu toe hebben we bewoners en ondernemers intensief betrokken bij het maken van de plannen en dat blijven we doen.”

Houd voor meer informatie over de inspraak op de bestemmingsplannen de website thorbeckeweg.zaanstad.nl/meepraten in de gaten. Binnenkort start ook de aanbesteding en begin 2022 wordt een aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. De uitvoering loopt van het tweede kwartaal 2022 tot en met 2025.