Verantwoordelijkheid grondwaterbeheer ’t Gooi in handen van Bodemzorg

(01 april 2021)

Het beheer van de grondwaterverontreinigingen in ’t Gooi zijn de komende 30 jaar in handen van Bodemzorg.

Dit betekent dat zij de grondwaterverontreiniging monitoren en het vervuilde grondwater zuiveren als het nodig is. Dit hebben de provincie en Bodemzorg afgesproken. 

De samenwerkende partijen binnen het Grondwaterbeheer ’t Gooi en Bodemzorg zorgen vanaf nu samen voor schoon en veilig drink- en zwemwater in ’t Gooi. Doordat het beheer nu voor een lange periode is ondergebracht bij één partij, is de continuïteit en kwaliteit van het beheer gegarandeerd. 

In december 2020 werd besloten de samenwerking binnen het grondwaterbeheer in ’t Gooi de komende 10 jaar voort te zetten. Hierin werken 6 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven, een waterschap en de provincie samen. Deze samenwerking bestaat al sinds 2011. 

Achtergrond

Op verschillende plekken in ‘t Gooi zijn grond- en grondwaterverontreinigingen aanwezig. Dit komt vaak door industriële activiteiten in het verleden. Door de zandige ondergrond in deze regio verspreiden de verontreinigingen zich relatief eenvoudig en zijn zij in het diepe grondwater terecht gekomen. In ’t Gooi zorgen de partijen er samen voor dat verontreinigd grondwater zich niet verspreid naar een drinkwatergebied, zwemplek of natuurgebied. Deze animatie laat zien hoe dat werkt.