De basculekelder van Brug Ouderkerk ‘gevuld’ met het contragewicht

(17 december 2021)

Op 16 december 2021 is het contragewicht in de basculekelder van de Brug Ouderkerk geplaatst.

De werkzaamheden zijn nodig om de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel te vervangen voor 2 nieuwe bruggen. Het 120 ton wegende gewicht dat is geplaatst, biedt binnenkort contragewicht aan het noordelijke brugdek als deze open en dicht gaat voor passerende schepen. 

Het contragewicht

Om in de toekomst de brugklep van de nieuwe Brug Ouderkerk te openen voor passerende schepen en daarna weer te kunnen sluiten, is een zwaar contragewicht nodig. In het verlengde van de brugklep wordt daarom aan de andere kant van het draaipunt een contragewicht geplaatst. Het contragewicht wordt onzichtbaar weggewerkt in een zogeheten basculekelder. Deze kelder is half augustus 2021 afgezonken in de Amstel.

Werkzaamheden

Om de brugklep te kunnen openen en sluiten is een tegengewicht van zo’n 120 ton nodig. Na het treffen van verschillende voorbereidingen is dit ballastgewicht op 16 december 2021 als een stalen (ballast)kist gevuld met massief stalen platen en staven in de brugkelder gehesen. De ballastkist wordt tijdelijk ondersteund in de kelder totdat de brugklep ingehesen wordt op 10 januari 2022. Daarna last de aannemer de afzonderlijke delen samen tot één compleet deel.

Het inhijsen van het contragewicht gebeurde naast het wegverkeer. Het vaar- en wegverkeer hebben zo nauwelijks hinder ondervonden van de werkzaamheden. 

inhijsen 4 570

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden voor de basculeburg maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. 

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw-app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina

Uitgelicht