Gezamenlijke aanpak woon- en huisvestingsproblematiek gemeente Den Helder en provincie

(22 december 2021)

De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder slaan de handen ineen om een aantal urgente woningmarktproblemen gezamenlijk en in één keer aan te pakken.

Doel is woningbouw te versnellen en tegelijkertijd de huisvesting van statushouders en buitenlandse werknemers en de opvang van asielzoekers in korte tijd te organiseren. Hiertoe tekenden gedeputeerde Cees Loggen en wethouder Kees Visser een samenwerkingsovereenkomst.

Zowel provincie als gemeente zien zich op dit moment geconfronteerd met een reeks aan dringende en dwingende zaken die tegelijkertijd geregeld moeten worden: de woningbouwopgave waarmee doorstroming op de woningmarkt kan worden bewerkstelligd en in de toegenomen vraag naar woningen kan worden voorzien, de huisvesting van statushouders, de tijdelijke opvang van asielzoekers en de huisvesting voor buitenlandse werknemers. 

Het Rijk heeft gemeenten en provincies dringend opgeroepen gezamenlijk tot oplossingen te komen nu de asielopvang aan zijn limiet zit terwijl diezelfde asielopvanglocaties vol zitten, mede doordat statushouders die wachten op een woning niet kunnen doorstromen door het woningtekort. Tegelijkertijd is de vraag naar woonruime voor iedereen enorm.

Als deze uitdagingen in één keer op provincie en gemeente afkomen dan moeten die ook in één keer gezamenlijk aangepakt kunnen worden, in plaats van achter elkaar, wat gebruikelijk is. Ongebruikelijke tijden vragen om ongebruikelijke oplossingen. Daarom speken de provincie en de gemeente Den Helder af om al die uitdagingen tegelijkertijd en met dezelfde prioriteit aan te pakken in een samenwerkingsovereenkomst.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Gemeente en de provincie staan gezamenlijk voor grote uitdagingen: ruimte en plek vinden voor de vele woningzoekenden. Daar komen door internationale ontwikkelingen nu meer zoekenden bij. Er komt ineens heel veel op de gemeente af. Met deze overeenkomst tussen de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland spreken wij af elkaar te steunen voor het vinden van concrete oplossingen.”

Wethouder Kees Visser: “Met deze overeenkomst komen meerdere nijpende zaken bij elkaar. We hebben met een andere invalshoek naar deze zaken gekeken wat geleid heeft tot een unieke samenwerking tussen de provincie en de gemeente. Als college zijn wij trots en verheugd dat de politieke wil er is om deze afspraken te kunnen maken om zo maatwerk te leveren op deze urgente woondossiers. We zetten hiermee een flinke stap vooruit. De overeenkomst positioneert de regionale functie van Den Helder met bijzondere woonvormen, voor specifieke doelgroepen die aansluiten bij de behoefte van bewoners. Ook maakt het mogelijk om realisatie van het burgerinitiatief ONS in Julianadorp een stap vooruit te brengen en daarmee woningen aan Julianadorp toe te voegen.”

Uitgelicht