Kwaliteit Stelling van Amsterdam verbetert door aanleg Verbinding A8-A9

(15 december 2021)

Het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 is afgerond.

De conclusie is dat er juist door de aanleg van de Verbinding A8-A9 mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. Hiervoor wordt een pakket van 40 maatregelen geadviseerd.

SvA A8A9

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Zaanstreek en IJmond. En het zou de verkeersdrukte op de N203 verminderen en daarmee de leefbaarheid in Krommenie verbeteren. Maar de aanleg van de weg mag natuurlijk niet ten koste gaan van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. Met de uitvoering van het volledige maatregelenpakket is het mogelijk de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. We staan wel voor een grote financiële uitdaging: de investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase.” 

Onzichtbare weg

Bij het opstellen van het landschapsplan stond de Stelling van Amsterdam centraal. Hierdoor zijn er voor de weg andere ontwerpkeuzes gemaakt. Het ontwerp is gericht op zo min mogelijk aantasting van de Stelling van Amsterdam, met als doel een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is. Met een verdiepte ligging wordt de impact van de weg op de Stelling van Amsterdam verkleind. Dit heeft ook een positief effect op de overlast van de Verbinding A8-A9 naar de omliggende woonwijken. Vooral de verdiepte aansluiting op de A9 draagt hier veel aan bij.

Vervolg 

Gedeputeerde Staten hebben positief besloten over het landschapsplan en leggen het nu ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Dat besluit wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022. Ondertussen werken de partijen aan korte termijnmaatregelen om de huidige overlast op de N203 zoveel mogelijk te beperken.

Het eindrapport van het landschapsplan en de bijborende bijlagen staan als download bij de Projectdocumenten. De 40 maatregelen kunnen bekeken worden via een speciaal daarvoor ingericht digitaal platform. Hier zijn de ontwerpen in een voor en na situatie te bekijken, ingepast in het landschap. 
 

Uitgelicht