Laatste ronde LEADER-subsidie voor de Kop van Noord-Holland

(09 december 2021)

In de Kop van Noord-Holland kan nog tot en met 10 februari 2022 subsidie worden aangevraagd binnen het LEADER-programma.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. De Kop van Noord-Holland is een van de regio’s in Nederland die aanspraak maakt op LEADER-subsidie. Het LEADER-programma loopt tot en met 2022. Voor subsidieaanvragen is er nog één laatste openstelling. Deze loopt tot en met 10 februari 2022.

Voor wie?

Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Voor deze regio vallen Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder (alleen het plattelandsgebied) binnen het werkgebied. De projecten moeten dan ook uitgevoerd worden in dit gebied. Voorbeelden van projecten die eerder subsidie toegezegd hebben gekregen zijn de bouw van Natuurcentrum De Marel op Texel, Beleefcentrum Duurzame Energie in Hollands Kroon en het Zijper Museum in Schagen. 

Voorwaarden

Ingediende projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en door partijen binnen het gebied zijn geïnitieerd. LEADER-coördinator Ilia Neudecker roept iedereen met goede ideeën op om nu in actie te komen: “LEADER-subsidie is bij uitstek bedoeld voor juist kleinschalige initiatieven die bottom-up tot stand zijn gekomen. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen. Juist die mensen roep ik op om contact op te nemen of eerst te kijken op de website leaderkvnh.nl

Aanvragers-bijeenkomst 13 januari 2022

Voor aanvragers en geïnteresseerden wordt een bijeenkomst georganiseerd op 13 januari 2022 in Fort Westoever in Den Helder (onder voorbehoud van coronamaatregelen) vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan met een mail naar leader@nhn.nl
 

Uitgelicht