Onderzoek viaduct Velsertraverse betekent vertraging voor HOV Station Beverwijk

(15 december 2021)

De provincie is bezig met de voorbereidingen voor een snelle busverbinding tussen Velsen en station Beverwijk een voet- en fietsdoorgang onder de Velsertraverse (samen: HOV Station Beverwijk).

De nieuwe busbaan verbindt het station Beverwijk met de Velsertraverse. Tijdens de voorbereidingen van het werk zijn scheuren ontdekt in het viaduct van de Velsertraverse waar de busbaan op moet aansluiten. Rijkswaterstaat is eigenaar van dit viaduct. In afwachting van nader onderzoek ontstaat vertraging in het project HOV Station Beverwijk.

Afwachten onderzoek

Volgens de plannen gaat de nieuwe busbaan langs het spoor omhoog en sluit aan op de bestaande vluchtstrook van de Velsertraverse. Nadat de scheuren zijn ontdekt, heeft Rijkswaterstaat in juni 2021 de vluchtstrook afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat voert eind december 2021 een nadere inspectie uit naar de staat van het viaduct. Het project HOV Station Beverwijk wacht dit onderzoek af om zeker te weten dat de busbaan op deze plek veilig en toekomstvast kan aansluiten op de Velsertraverse. Naar verwachting wordt dit in april van 2022 duidelijk. 

Update 21 januari 2022: Tijdelijk een rijstrook minder op Velsertraverse richting de A22 Velsertunnel

Waarom een busverbinding en onderdoorgang?

De Velsertraverse (N197) is een zeer drukke weg. Er staat geregeld file in beide richtingen tijdens de ochtend- en avondspits. Busverbindingen hebben last van deze beperkte doorstroming. De provincie en de gemeenten Velsen en Beverwijk willen met HOV Station Beverwijk de route tussen de Velsertraverse en het station Beverwijk sneller, betrouwbaar en veiliger maken. De bussen kunnen in de nieuwe situatie de files op de Velsertraverse voor een groot deel vermijden.

Met de voet- en fietsonderdoorgang ontstaat een regionale, veiligere fietsroute tussen Velsen en station Beverwijk. De doorgang onder de Velsertraverse is de ontbrekende schakel in een doorfietsroute van de pont IJmuiden tot aan Heemskerk. Ook draagt de onderdoorgang bij aan de doorstroming omdat meer fietsers gebruik zullen maken van deze snellere route en niet hoeven over te steken bij de verkeerslichten van de Velsertraverse. De bestemmingsplannen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn afgerond. 

Samenwerking

Er worden diverse projecten uitgevoerd in het stationsgebied van Beverwijk en het aangrenzende grondgebied van de gemeente Velsen. Voor de realisatie van HOV Station Beverwijk werkt provincie Noord-Holland samen met gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, NS Stations en ProRail. Wanneer de uitwerking van de plannen steeds concreter wordt, moet de technische invulling in deze complexe omgeving met meerdere partijen afgestemd worden. Dat kost tijd. De samenwerkingspartners zetten zich blijvend in voor de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina HOV station Beverwijk of neem voor vragen contact op met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail

Onderzoek viaduct Velsertraverse betekent vertraging voor HOV Station Beverwijk

Uitgelicht