Voorspoedig verloop weekendafsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

(02 december 2021)

De weekendwerkzaamheden die van 26 tot 29 november 2021 zijn uitgevoerd op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel zijn goed verlopen.

De asfalteringswerkzaamheden zijn zelfs beter verlopen dan verwacht. Hierdoor is de tweede weekendafsluiting van de Hoger Einde-Zuid in Ouderkerk aan de Amstel niet meer nodig. In de nacht van 10 op 11 december voert de aannemer alleen nog werkzaamheden uit aan de verkeerslichten. Het verkeer wordt dan langs het werk geleid.  

In eerste instantie waren de wegwerkzaamheden bij de Brug Ouderkerk ingepland voor 2 weekenden. Doordat het werk bij de eerste weekendafsluiting (26 tot en met 29 november) voorspoedig verliep, zijn in datzelfde weekend extra asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betekent dat Hoger Einde-Zuid, anders dan vermeld in eerdere berichtgeving, niet hoeft te worden afgesloten in het weekend van 10 tot en met 13 december; deze afsluiting wordt dan ook geannuleerd. 

Verkeer over 1 rijstrook

Wel voert de aannemer in de nacht van vrijdag 10 december (20.00 uur) tot zaterdag 11 december (06.00 uur) diverse werkzaamheden uit aan de verkeerslichten. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt het verkeer op de Burgemeester Stramanweg (N522) over 1 rijbaan geleid. Hierdoor is er continue een rijstrook voor het verkeer richting Amsterdam Zuid-Oost beschikbaar en een rijstrook voor het verkeer richting Amstelveen. Ook bij Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid is altijd 1 rijstrook voor het verkeer beschikbaar. Het verkeer bij de kruising Burgemeester Stramanweg en Hoger Einde- Noord en – Zuid wordt met behulp van verkeersregelaars geregeld. De werkzaamheden kunnen in de nacht van 10 op 11 december mogelijk voor geluidshinder zorgen. 

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden aan de kruising van de N522/Hoger Einde maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. 

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer Bouwcombinatie Brug Ouderkerk voert de werkzaamheden uit. Deze zijn halverwege 2023 klaar.

Meer informatie

(Vaar)-weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle actuele informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina.
 

Uitgelicht