Besluiten Provinciale Staten van 1 februari vastgesteld

(08 februari 2021)

De uitslag is bekend van de schriftelijke stemronde over de voorstellen en moties en amendementen van de online vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 1 februari 2021.

Deze uitslag komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de online vergadering gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Provinciehuis in sneeuw

Meer informatie

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vergadering van 1 februari. De besluitenlijst van deze vergadering, de voorstellen, de moties of amendementen en de stukken staan bij de agenda van deze vergadering.

‘Briefstemmen’

Om te voorkomen dat online stemmen lang duurt, gaven de fractievoorzitters tijdens de vergadering van een indicatie van de wijze waarop hun fractieleden willen stemmen over voorstellen, moties en amendementen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen. 

Online vergadering

Provinciale Staten vergaderden 1 februari online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via internet kon iedereen de vergadering volgen.