Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt kortetermijnverbeteringen

(12 februari 2021)

De stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op 11 februari digitaal bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van deze vergadering.

Verbeteringen op korte termijn

In 2020 werden 2 onderzoeken uitgevoerd om al op korte termijn verbeteringen te behalen. Er werd gekeken naar maatregelen om de overlast van het verkeer op de N203 bij Krommenie te beperken. Ook de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer is onderzocht. In dat laatste onderzoek is ook gekeken naar fietsfaciliteiten. In het onderzoek naar de leefbaarheid rondom de N203 werd de omgeving actief betrokken via 2 online participatierondes. De leden van de stuurgroep spraken met elkaar over de uitkomsten en het vervolg van beide onderzoeken.

Voortgang landschapsplan

Het tracé van de Verbinding A8-A9 doorkruist het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Om de bijzondere waarde van de stelling in het studiegebied zo goed mogelijk te herstellen en versterken wordt een landschapsplan gemaakt. Hierin komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer. Ook wordt rekening gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. De leden van de stuurgroep werden geïnformeerd over de voortgang van het landschapsplan.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.