Coronacrisis zet de vrouwenemancipatie verder op achterstand

(22 januari 2021)

Juist nu is het belangrijk om een vrouw in de schijnwerpers te zetten die anderen inspireert met haar daden.

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Welke vrouw ontvangt de Ribbius Peletier-penning 2021 dit jaar op 5 maart? Jurylid Rina van Rooij benadrukt in haar column het belang van inspirerende politieke voorbeelden voor vrouwen.

Rina van Rooij portret

Aandacht voor de man-vrouwverhouding blijft actueel

Nederland staat laag in de index van sekseongelijkheid die het World Economic Forum in december publiceerde. Met plaats 38 van de 153 scoort ons land hierop slechter dan bijvoorbeeld Rwanda, Burundi en Wit-Rusland. Ook in de politiek blijft aandacht voor de positie van vrouwen nodig. Want in het openbaar bestuur zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. 

Goed voorbeeld doet volgen

Met meer dan 50% vrouwen in de gemeenteraad zijn Amsterdam en Heemstede positieve uitzonderingen in Noord-Holland. Een onderscheiding zoals de Ribbius Peletier-penning blijft daarom belangrijk. Een betere vrouw-manverhouding komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede en vaak hebben mensen een rolmodel nodig om zich te laten inspireren. Goed voorbeeld doet volgen en daarom zetten we rolmodellen graag in de schijnwerpers. 

Inspiratie

Toen ik politiek actief werd was Hedy D’Ancona voor mij een inspiratiebron. Ze was een drijvende kracht in de Rooie Vrouwen van de PvdA en de oprichtster van het blad Opzij. Tot op de dag van vandaag zet zij zich in voor vrouwenrechten en emancipatie. D’Ancona pleitte onlangs voor de herinvoering van de Emancipatieraad die in 1996 werd opgeheven. De Raad bracht advies uit over de gelijkstelling van vrouwen in de samenleving. Ik kan rustig stellen dat een dergelijke Raad ook nu nog genoeg te doen heeft. Ik steun haar oproep van harte want de emancipatie van vrouwen is niet voltooid. Sterker nog: door de coronacrisis hebben we weer een stapje teruggezet. 

Coronacrisis verslechtert positie van vrouwen 

De emancipatie van vrouwen blijkt kwetsbaar te zijn bij een crisis zoals de pandemie. Onderzoek van het Nationale Bildungspanel in Duitsland laat zien dat vrouwen in hun traditionele rol worden teruggedrongen. Het waren vooral de moeders die de kinderen opvingen na de sluiting van dagverblijven en scholen. Ook in Nederland. Ik zie het in mijn eigen omgeving en hoor het binnen mijn netwerk. De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt was al slechter dan die van mannen, met een lagere beloning en veel deeltijdbanen, door de coronacrisis is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder verslechterd. 

Oproep Verenigde Naties

Door de coronacrisis nemen spanningen in gezinnen toe. Geweld tegen vrouwen is wereldwijd toegenomen, bleek uit een rapport van ActionAid. De Verenigde Naties riep regeringen op om daar oog voor te hebben en maatregelen te nemen. Nu mensen meer thuis zijn en niet gezien worden blijft veel leed verborgen achter de voordeur. Nog deze week verscheen hierover het rapport ‘Veilig Thuis’ van gedragswetenschapper Daphne Dickmann. De coronacrisis zet de emancipatie van vrouwen dus verder op achterstand. De Ribbius Peletier-penning is daarom een mooie aanleiding om de aandacht te vestigen op al die vrouwen die hun nek uitsteken, die het aandurven in de politiek en anderen inspireren door hun daden. Op vrouwen die laten zien dat je respect afdwingt door te doen waar je in gelooft en dat je ambitie mag hebben.

Kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning

Ken jij iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek? Iemand die vrouwen inspireert en laat zien dat politiek leuk is? Leeftijd speelt hierbij geen rol. Iedereen kan via www.penning.noord-holland.nl een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning 2021. Dat kan tot en met zondag 14 februari. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient. 

Dit is een column van Rina van Rooij, oud-Statenlid van de provincie Noord-Holland voor de PvdA.