Fietspad en herstel Wierdijk start in februari 2021

(05 januari 2021)

De aannemer is bekend: Gebroeders Beentjes gaat de werkzaamheden uitvoeren.

De provincie Noord-Holland gaat in februari beginnen met de werkzaamheden aan de Wierdijk in Hippolytushoef (gemeente Hollands Kroon. Er komt een nieuw recreatief fietspad, het informatiepunt en de doorgang in de dijk (coupure) worden aangepakt. De provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon en Staatsbosbeheer realiseren het project gezamenlijk. Het werk start in februari 2020.

Nieuw fietspad en herstel Wierdijk 

Het project Wierdijk geeft een recreatieve impuls aan de omgeving. Een nieuw fietspad van 7 km wordt aangelegd en het educatieve informatiepunt en de dijkdoorsnijding (coupure) nabij de kruising Burgerweg-Stroeerdijk worden vernieuwd. Ook de cultuurhistorische Wierdijk zelf wordt hersteld, zodat deze blijft behouden voor de toekomst. 

Fietspad route

Het fietspad komt op:
Deel A: Ten zuiden van de Wierdijk
Deel B: Op Amstelmeerkanaaldijk (ten zuiden van Amstelmeerkanaal)
Deel C: Ten noorden van de Wierdijk (ten noorden van Amstelmeerkanaal)
Deel D: Op Hoelmerdijk, upgraden bestaand fietspad 

Aannemer Gebr. Beentjes

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. Beentjes, die de opdracht via een meervoudig onderhandse aanbesteding heeft verkregen. Op dit moment voert hetzelfde team in de buurt ook werkzaamheden uit voor het hoogheemraadschap, dus wellicht heeft u al kennis gemaakt. 

Informatie over de werkzaamheden

Omwonenden hebben een bewonersbrief ontvangen van de provincie. De aannemer gaat de omgeving in januari opnieuw informeren over de planning van de werkzaamheden. Ook komt er een bouwbord en is alle informatie te vinden op de projectwebsite.

Schapen op de Wierdijk