Inspectie bodem Crailo vooruitlopend op aanleg vernieuwde bos

(13 januari 2021)

Donderdag 14 januari 2021 wordt de bodem van Crailo onderzocht op eventuele explosieve objecten.

Dit is nodig omdat eerder bodemonderzoek hogere waardes detecteerde en omdat er de komende periode in het gebied wordt gewerkt. Het onderzoek duurt ongeveer een dag en vindt plaats aan de Amersfoortsestraatweg in Laren.

Bos

Aan de zuidoostzijde van Crailo legt de provincie 3 hectare vernieuwd bos, met een ruimere variatie aan loofbomen- en struiksoorten aan. Dit nieuwe bos maakt onderdeel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland, ook wel NNN genoemd. Na de aanplant van de bomen en struiken wordt het gebied, ter compensatie voor grond die nodig was voor de bouw van de natuurbrug en HOV-busbaan in het gebied, overgedragen aan de stichting Goois Natuurreservaat (GNR) die het vervolgens zal beheren.