Inspraakrapportage ontwerp HOV station Beverwijk

(22 januari 2021)

De provincie Noord-Holland legt samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk twee nieuwe busbanen aan bij station Beverwijk.

Deze zijn onderdeel van het hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV). Onder de Velsertraverse wordt een voet-fietsonderdoorgang aangelegd. 

Op het concept Voorlopig Ontwerp van de busbanen en de voet-fietsonderdoorgang hebben insprekers bij de gemeenten Velsen en Beverwijk kunnen reageren. Inmiddels zijn alle schriftelijke reacties voorzien van een antwoord in een inspraakrapportage (klik om te downloaden). In deze rapportage staat welke opmerkingen aanleiding zijn om het ontwerp te wijzigen. 

De inspraakreacties waarbij dat vermeld staat, worden verwerkt in een definitief Voorlopig Ontwerp. De volgende stap is de aanbesteding, waarna de geselecteerde aannemer het Definitief Ontwerp uitwerkt. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Voor antwoord op algemene vragen kunt u contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.