Noord-Holland geeft Natuurnetwerk kwaliteitsimpuls

(22 januari 2021)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft er zo’n 150 hectare kansrijke natuur bij.

Op 28 locaties zijn percelen binnen het Natuurnetwerk gehaald. Tegelijk zijn er 22 locaties met minder natuurwaarde buiten het NNN gezet. Het netwerk groeit daarmee niet in omvang, maar wel in kwaliteit en is daarmee sneller te realiseren. De ruil is onderdeel van het plan om het Natuurnetwerk in 2027 af te ronden.

De provincie krijgt elk jaar verzoeken voor grenswijzigingen van het Natuurnetwerk. Een deel van de huidige verzoeken zijn zienswijzen op het Natuurbeheerplan 2020 en de Omgevingsverordening NH2020. Andere verzoeken zijn rechtstreeks binnengekomen bij het Regiebureau NNN. Daarvoor staat een meldformulier op de website van de provincie.

Impuls NNN

Verschillen

De verzoeken tot grenswijziging komen van particulieren, terreinbeheerders en beleidsteams van de provincie. De omvang van de locaties varieert van tientallen meters eraf (bijvoorbeeld bij de Mooie Nel in Haarlemmerliede) tot tientallen hectares erbij van gebieden die grenzen aan natuurgebieden als de Uithoornse polder. 

Niet alle verzoeken zijn in één keer af te handelen. Bijvoorbeeld omdat er een gebiedsproces in de streek loopt of gaat lopen. Er is nu over 75 aanvragen besloten en er staan nog zo’n 70 aanvragen in de wacht.

Uitgangspunten

Het NNN beschermt natuur die waardevol is voor mens, plant en dier. De grenzen van het Natuurnetwerk zijn al in 1990 getekend. Sinds die tijd is veel veranderd. De grenzen worden daarom regelmatig tegen het licht gehouden, waarbij de uitgangspunten gelijk zijn gebleven. Begrenzen en ontgrenzen is afhankelijk van ecologische redenen, voor een kleinschalige ontwikkeling of ter compensatie van andere ontwikkelingen. Is het ecologisch onwenselijk, dan wordt over het algemeen niet overgegaan tot herbegrenzing. 

De aanvragers worden deze weken per brief geïnformeerd. Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt op 8 februari 2021 besproken in de Statencommissie voor Natuur, Landbouw en Gezondheid.