Provincie en landbouw structureel in gesprek over stikstofaanpak

(29 januari 2021)

Maandelijks zit de provincie samen met vertegenwoordigers uit de agrarische sector om tafel over de stikstofaanpak. Aan deze zogenoemde stikstoftafel landbouw passeren onderwerpen als extern salderen, verleasen, stikstofregistratie en verduurzaming de revue.

Hoewel er binnen de landbouwsector nog steeds zorgen bestaan over bepaalde maatregelen in de stikstofaanpak, denkt de sector constructief mee. De sector zelf weet als geen ander dat ingrijpende maatregelen onontkoombaar zijn. Over de manier waarop beslissen zij graag mee.  

Maatwerk voor blijvers

De provincie en de agrarische sector gaan zich de komende jaren in de gesprekken en samenwerking richten op een verduurzaming van de landbouw. Daarbij ligt het zwaartepunt op de ‘blijvers’, de bedrijven die door willen. Tegelijkertijd wordt per gebied en zelfs per bedrijf gewerkt aan de opgaven die spelen. Dat is maatwerk. Voor de veehouders met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura 2000-gebieden liggen en echt willen stoppen, bestaat nog een vrijwillige opkoopregeling. 

Koeien grazen

Hulpmiddel

Iedereen heeft uiteindelijk baat bij ‘de goede landbouw op de goede gronden’, zoals de Commissie Remkes dat noemt. Een hulpmiddel om dat inzichtelijk te maken is de Agrarische Kaart. De provincie wil zo’n kaart ook voor Noord-Holland uitwerken. Volgens de provincie is de kaart eveneens bedoeld om de belangen van de sector op de juiste plekken veilig te stellen. Binnenkort komt het voorstel voor de Agrarische Kaart ook op de stikstoftafel landbouw ter sprake. Daar kunnen de agrariërs hun inbreng geven en een stevige vinger aan de pols houden.