Ruimte voor open duin in de Schoorlse Duinen

(26 januari 2021)

De kap van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen is klaar. Vanaf donderdag 28 januari zijn alle paden weer open voor het publiek.

Open duingebied in de provincie Noord-Holland

Staatsbosbeheer heeft met de werkzaamheden ruimte gemaakt voor meer open duin, wat het gebied zo uniek maakt. De dennenbomen die er stonden werkten als een windscherm. Hierdoor verdween de dynamiek van wind en zand in het gebied achter de dennenbomen. Nu het gebied weer meer open is, kunnen duinen weer ontstaan en zich verjongen. Het voordeel hiervan is dat het leefgebied voor verschillende unieke planten en dieren toeneemt. Denk hierbij aan het duinviooltje en de zandhagedis. Daarnaast voorkomt de kap dat laaggelegen duinvalleien verdrogen. Duinvalleien zijn een belangrijk onderdeel van gevarieerd duinlandschap.

Broedseizoen

Op 1 maart start het broedseizoen. Het is belangrijk dat er dan weer rust in het gebied is. Dat lukt nu de kapwerkzaamheden klaar zijn.

Vervolg

In 2023 stellen Gedeputeerde Staten een nieuw plan vast, waarin het beheer van het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen is uitgewerkt. Vanuit het Rijk en Europa wordt namelijk gecontroleerd of de provincie voldoende doet om unieke natuur te beschermen. Hierbij moet duidelijk worden of het Leeuwenkuilbos kan blijven staan of aangepakt moet worden voor de gewenste soortenrijkdom. De provincie monitort samen met de omgeving in aanloop naar 2023 de kwaliteit en de stand van de beschermde natuur in dit gebied.