Provincie en Kopgemeenten stellen onderzoeksrapport huisvestingslocaties buitenlandse werknemers vast

(07 juli 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben het onderzoek naar geschikte, middelgrote en permanente huisvestingslocaties voor in totaal 3.000 buitenlandse werknemers vastgesteld.

Als de raadsleden van de gemeenten en de Statenleden van de provincie akkoord zijn, staat niets het vervolgtraject in de weg. De in het rapport genoemde 14 voorkeurszoekgebieden in de Kop van Noord-Holland worden dan vanaf september verder uitgewerkt met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en nabijgelegen bedrijven. Ook geïnteresseerde marktpartijen worden betrokken. Om zo te komen tot exacte huisvestingslocaties. 

De uitkomsten van het onderzoek en het vervolgtraject zijn op 16 juni gepresenteerd aan de betrokken raads- en Statenleden. Op 24 juni 2021 zijn ook vertegenwoordigende organisaties, zoals dorps- en wijkraden die bij het onderzoek betrokken zijn, op de hoogte gebracht.  

Meer informatie

Lees meer in het bericht over de 14 voorkeursgebieden over de gebieden en het vervolgproces en in het rapport ‘Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers’ (download, pdf, 12,2 MB).