Reactiemogelijkheid op PIP Cruquiusbrug (N201) gesloten

(02 juli 2021)

De mogelijkheid om beroep in te dienen tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug is verlopen.

Bij de Raad van State is een beroep ingediend tegen het PIP Cruquiusbrug. De Raad van State behandelt dit beroep naar verwachting medio volgend jaar (2022).

Cruquiusbrug

PIP-procedure

Het ontwerp-PIP heeft vanaf 4 september 2020 voor 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp-PIP op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

Het aangepaste PIP Cruquiusbrug is op 12 april 2021 door Provinciale Staten vastgesteld en heeft vanaf 3 mei 2021 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is een beroep ingediend.

Beroep en procedure

Er is een beroep ingediend op het ontwerp van de westelijke hellingbaan bij de voetgangerstunnel onder N201 (in de gemeente Heemstede). Naar aanleiding van de behandeling van een verzoek om een spoedmaatregel (voorlopige voorziening), is toegezegd dat de betrokken hellingbaan niet zal worden aangelegd tot op het beroep is beslist. De Raad van State verwacht het beroep tegen het PIP Cruquiusbrug medio volgend jaar te behandelen. De overige werkzaamheden voor de uitvoering van het PIP Cruquiusbrug kunnen volgens planning worden uitgevoerd. Het beroep heeft geen gevolgen voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de voorbereidende onderzoekswerkzaamheden door de aannemer.

Cruquiusbrug

De brug in de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is aan vervanging toe. De provincie grijpt de gelegenheid aan om bij de bouw haar duurzaamheidsambities te verwezenlijken. De nieuwe brug wordt in 2022 geheel energieneutraal en circulair gebouwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de aanpassingen aan de brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd.

Duurzaamheid

De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Een energie neutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt. Door de brug circulair te bouwen wordt bovendien efficiënt en slim omgegaan met grondstoffen en materialen en tegelijkertijd kan de provincie zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ook wordt de nieuwe brug zo ontworpen en gebouwd dat brugonderdelen worden gestandaardiseerd zodat ze in de toekomst herbruikbaar zijn voor andere bruggen. (video) De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe, door de inzet van innovatieve technologie, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Meer informatie PIP

Raadpleeg de website www.cruquiusbrug.nl voor de actuele stand van zaken. Voor vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.