Ruime belangstelling voor kruispunten N248

(13 juli 2021)

In de afgelopen weken hebben verschillende groepen omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden meegedacht over de toekomst van twee kruispunten van de N248. In twee werkgroep bijeenkomsten die plaats vonden op 16 juni en 8 juli hebben in totaal ongeveer 40 personen commentaar gegeven op de door verkeersbureau Arcadis verzamelde mogelijke maatregelen.

Hiermee is een einde gekomen aan een serie gesprekken die als doel hadden om samen met omwonenden en andere gebruikers oplossingen te bedenken die de kruispunten veiliger maken, voor minder overlast zorgen zonder dat de doorstroom van het verkeer in gevaar komt.

Vervolg

De input van de verschillende werkbijeenkomsten van de afgelopen maand worden door verkeersbureau Arcadis verwerkt in een adviesrapport. Dit rapport is aan het eind van de zomer gereed en wordt dan voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. In september nemen de provincie Noord-Holland, de gemeente Schagen en de gemeente Hollands Kroon een besluit over de te nemen maatregelen. Vervolgens wordt op 29 september een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de maatregelen verder worden toegelicht. Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn bij deze informatieavond.

De presentatie en het verslag van de werkgroepbijeenkomsten van 16 juni en de presentatie en het verslag van de werkgroepbijeenkomst van 8 juli zijn online terug te lezen op de projectwebsite.