Werk bij Van Cleeffkade hervat

(02 juli 2021)

De werkzaamheden bij de Van Cleeffkade in Aalsmeer worden op maandag 5 juli 2021 weer opgestart.

Het werk werd op 18 juni stilgelegd nadat er verontreinigde grond aangetroffen was. Vanaf maandag 5 juli gaat een gespecialiseerd bedrijf de bodem saneren, waarna de bouwwerkzaamheden bij de Van Cleeffkade weer opgepakt kunnen worden. 

PAK's

Tijdens werkzaamheden bij Van Cleeffkade in Aalsmeer ontdekte de aannemer op 18 juni verontreinigde grond aan. Na onderzoek is gebleken dat de bodem Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, zogenaamde PAK’s, bevat. In vaste vorm vormen PAK’s geen direct gevaar voor de gezondheid, maar de stof hoort van nature niet in de grond en de omgang met PAK’s is aan regels gebonden. Daarom dient er zorgvuldig mee omgegaan te worden en moet de bodem worden gereinigd. In de week van 5 juli wordt de bodem bij de Van Cleeffkade daarom afgegraven en de grond afgevoerd. Dat gebeurt door een daartoe gecertificeerd bedrijf. 

Na de bodemsanering kunnen de werkzaamheden aan de toekomstige rotonde Van Cleeffkade hervat worden. Vanwege het stilliggen van de werkzaamheden gaat de aannemer ook tijdens de bouwvak  door met het werk bij de Van Cleeffkade. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden bij de Van Cleeffkade begin september afgerond worden. 

Het project HOVASZ

De nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). Deze nieuwe HOV-verbinding maakt deel uit van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina regio Amstelland-Meerlanden.