Bloeiende bermen en sinusmaaien in de Kop van Noord-Holland

(11 juni 2021)

In de Kop van Noord-Holland maait aannemer WaakSaam de bermen van de provinciale wegen. Waar mogelijk blijven bloeiende bermen staan, wat bijdraagt aan een variatie aan bloemen en insecten in de berm.

Sinusmaaien
Sinus maaien N245 (foto WaakSaam)

Goed zicht en verkeersveiligheid

De eerste meters van de bermen en de hoeken op kruisingen worden vaker gemaaid vanwege het zicht en de verkeersveiligheid. WaakSaam maait op deze plekken drie keer per jaar. 

Verder van de weg af kunnen de bermen groeien en bloeien. Pas in het najaar is de volledige berm van de provinciale weg, tot en met het talud van de sloot, aan de beurt. Het gemaaide gras wordt afgevoerd. 

Slingerende paden

Ook dit jaar zijn er weer slingerende paden gemaakt in de berm van de N245 in de buurt van Dirkshorn. Dit wordt sinusmaaien genoemd. Het is een innovatieve maaimethode in slingers of golven. Op die manier ontstaan windluwe plekjes, vochtige of drogere omgevingen en koelere of warmere zones. Zo vinden verschillende dieren en planten hun beste plek, met genoeg eten en kansen om zich voort te planten. Zo kan er een mengeling ontstaan van allerlei soorten bloemen en planten met een langere bloeiperiode. Het sinusmaaien zorgt eveneens voor het ontstaan van meer schuilplaatsen voor bijvoorbeeld konijnen, hazen, muizen en amfibieën.

Meer biodiversiteit in de bermen

De provincie Noord-Holland wil dat waar mogelijk de bloeiende planten langer blijven staan zodat er een groter leefgebied ontstaat voor insecten, zoogdieren en vogels. Dat kan op plekken waar dat geen risico oplevert voor de verkeersveiligheid, zoals op heel brede bermen. Meer informatie over het maaibeleid: meer biodiversiteit in de bermen.

Maaien van de meterstroken 
In april en mei maaien we de eerste meter langs de berm (foto WaakSaam)

Uitgelicht