Eerste proefvaart voor veilige omvaarroute Koopvaardersschutsluis geslaagd

(08 juni 2021)

Zaterdagochtend 29 mei 2021 vond in Den Helder de eerste proefvaart plaats ter voorbereiding op een veilige en vlotte omvaarroute in 2023/2024.

Een omvaarroute is nodig tijdens de renovatie en verlenging van de Koopvaardersschutsluis. De beroeps- en recreatievaart gaan dan via de Zeedoksluis en de Boerenverdrietsluis van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom.

Een leeg zandschip testte de route en voer de Koopvaarders Binnenhaven af tot aan de Boerenverdrietsluis. Deze sluis moet nog worden omgebouwd van keer- naar schutsluis waardoor niet de volledige toekomstige omvaarroute werd afgelegd. Het schip maakte een draai van 180 graden in de Maritieme Binnenhaven en ging weer terug naar het Noordhollandsch kanaal. 

Test soepel verlopen

Tijdens deze proefvaart, georganiseerd door Port of Den Helder, werd op 14 punten het effect van de doorvaart op kades en steigers gemeten. Op het eerste oog verliep deze test soepel. Veel partijen werkten mee aan de test, zo hielpen de zeekadetten bij het meten. Ze maakten filmpjes van het waterpeil, de stroming en waterverplaatsing.  

De resultaten bepalen welke vervolgonderzoeken er nodig zijn voor een vlotte en veilige omvaarroute. Er volgen meer proefvaarten, één met een geladen schip en één voor het omvaarroutedeel van de Boerenverdrietsluis tot het Nieuwe Diep. Ook wordt de afstemming tussen het weg- en het scheepvaartverkeer tijdens de tijdelijke omvaarroute onderzocht. 

Minimale overlast

Alle voorbereidingen staan in het teken van minimale overlast voor alle betrokken. Daarom werken de verschillende partners (Port of Den Helder, Rijkshavenmeester, provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) samen met het georganiseerd bedrijfsleven, Willemsoord, het KIM en scheepvaartvertegenwoordigers. 

Informatie over de Koopvaardersschutsluis staat op de projectsite en op de website van de gemeente Den Helder.