Meer tijd voor procedure bestemmingsplan Aansluiting A9

(15 juni 2021)

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting met de A9 bij Heiloo.

Om de aansluiting met de A9 mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De oorspronkelijke planning die bekend is gemaakt bij de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan is met enkele weken verlengd. De inzagetermijn na vaststelling in de gemeenteraad is verplaatst naar ná de zomervakantie. Bovendien geeft dit de gemeenten meer ruimte om de zienswijzen te behandelen, die tot en met 6 mei zijn ingediend. 

De huidige planning ziet er als volgt uit:

  • 24 augustus 2021: behandeling zienswijzen en bestemmingsplan in het college van B&W 
  • 27 september 2021: gemeenteraad beslist over vaststelling bestemmingsplan
  • 14 oktober t/m 24 november 2021: inzagetermijn vastgesteld bestemmingsplan 
  • 2021-2022: eventuele beroepsbehandeling bij Raad van State
  • 2022: nadat bestemmingsplan onherroepelijk is: aanbesteding

De aansluiting op de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid. Op zowel de A9 als op lokale wegen in de omliggende dorpen. Ook ontlast de aansluiting de doorgaande wegen in het gebied. Voordat het zover is, moet onder meer een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Deze is al eerder gestart, maar is door de stikstofproblematiek 2 jaar eerder gestaakt.