Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in

(01 juni 2021)

De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 juli 2022 in. Het Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen zijn het eens over deze nieuwe datum. Zij willen hiermee extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

Noord-Hollands landschap

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer hier per brief over geïnformeerd.

Zolang de Omgevingswet niet in werking is getreden, blijft de huidige Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 van kracht. De provincie bekijkt komende tijd of het uitstel aanleiding geeft om specifieke delen ervan te wijzigen. In de tussentijd gaat de provincie door met het op- en vaststellen van de Omgevingsverordening NH2022. Deze treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2022, samen met de Omgevingswet.