Provincies en gemeenten roepen Rijk op tot actie voor waterrecreatie

(11 juni 2021)

Om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, zijn grote investeringen nodig.

Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. Hulp van het Rijk is noodzakelijk. De provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland en het samenwerkingsverband Gastvrij Randmeren (16 gemeenten) roepen het Rijk daarom op om maatregelen te nemen. 

Het gaat om een dichtbevolkt gebied waar miljoenen Nederlanders en buitenlandse gasten recreëren. Waterrecreatie is echter geen beleidsterrein op de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en oplossing van de problemen in de regio op rijkswater kan niet langer wachten. 

Schade en onveiligheid

De knelpunten ontstaan door veel waterplantengroei in ondiep vaarwater dat daardoor dicht groeit, ook op plekken waar het grote economische schade en onveiligheid oplevert. Vaargeulen moeten worden uitgediept om die veilig te houden en in het Gooi- en Emmeer dreigt de waterkwaliteit danig te verslechteren (onder andere de terugkeer van blauwalg).

Daarom leggen de 4 provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland en samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren deze 3 punten (pdf, download, 665 kB) nu voor aan de Tweede Kamer. 

Gemeenten en 4 provincies, gesteund door waterrecreatie en natuur in een landelijke werkgroep, staan klaar om eendrachtig afspraken te maken met het Rijk om de problemen op te lossen.