Boten weer terug naar ligplaats Hoornsevaart in Alkmaar

(30 maart 2021)

De boten die gebruik maken van de tijdelijke aanmeervoorziening in de Hoornsevaart in Alkmaar kunnen per 1 april 2021 weer terug naar hun ligplaats aan de Molenkade

De werkzaamheden aan de oevers, op dit deel van de Hoornsevaart, zijn dan afgerond. De provincie Noord-Holland verzoekt booteigenaren tussen 1 april en uiterlijk 30 april 2021 hun boot terug te plaatsen. 

Molens langs de Hoornsevaart in Alkmaar

Om de oeverconstructie langs de Hoornsevaart te kunnen vervangen en verstevigen was het noodzakelijk de boten, die aan de Molenkade lagen, tijdelijk te verplaatsen. Zo ontstond ruimte om vanaf 1 november 2020 de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Booteigenaren konden vanaf die datum gebruikmaken van een tijdelijke aanmeerlocatie aan de overkant, langs de Hoornseweg. De aannemer zorgt voor terugplaatsing van de aanmeervoorzieningen zodat deze vanaf donderdag 1 april weer beschikbaar zijn voor de booteigenaren. De booteigenaren hebben hier een brief over ontvangen.

Tijdelijke aanmeervoorziening weg

Booteigenaren kunnen uiterlijk tot 30 april 2021 gebruikmaken van de tijdelijke aanmeervoorziening voordat deze wordt weggehaald. Het verzoek is daarom de boot tussen 1 april en 30 april terug te plaatsen naar de oorspronkelijke ligplaats aan de Molenkade. 

Nieuwe aanmeervoorzieningen

Voordat de aanmeervoorzieningen teruggeplaatst worden langs de Molenkade heeft de provincie deze eerst geïnspecteerd. Steigers die in slechte staat verkeren vervangt de provincie door een nieuwe – eenvoudige – aanmeervoorziening. 

Werkzaamheden

De gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels voert in opdracht van de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de oevers van de Hoornsevaart en Huigenvaart zodat deze weer 30 jaar meekunnen. De werkzaamheden aan de vaarweg lopen vanaf de Molenkade/Zeswielen in Alkmaar, langs de Huigendijk (N508) en Rustenburg, tot aan Ursem. Op meerdere locaties vervangt en verstevigt de aannemer de oeverconstructie (veel houten beschoeiingen). De werkzaamheden aan de Hoornsevaart ter hoogte van de Breelaan en Molenkade zijn 1 april afgerond. De werkzaamheden bij Rustenburg duren tot half april. De werkzaamheden over het hele traject duren nog tot in mei 2021.