Polder Mijnden zuidwest meest kansrijk voor tijdelijke opslag bagger

(31 maart 2021)

De noodzaak om te baggeren in de Oostelijke Vechtplassen is al jarenlang groot.

De baggeropgave is een van de projecten uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en komt de bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuurontwikkeling ten goede. Voor de eerste fase van de baggeropgave is voor de locatie van een tijdelijk weilanddepot gekozen voor de polder Mijnden zuidwest in de gemeente Stichtse Vecht. De stuurgroep nam dit besluit op 31 maart 2021 na zorgvuldige afwegingen, waarin voor 3 verschillende locaties de haalbaarheid en impact werden beoordeeld.

Eerste fase baggeropgave

Het besluit betreft de weilanddepotlocatie voor de eerste fase van de baggeropgave: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse plas. De voorbereiding en besluitvorming over een locatie voor de tweede fase, het baggeren van de jachthavens, volgt later. 

Keuze uit 3 locaties

Voor het baggeren van de eerste fase waren 3 weilanddepotlocaties in beeld: 2 in polder Mijnden (gemeente Stichtse Vecht) en 1 nabij Egelshoek (gemeente Hilversum). Om de juiste keuze te maken tussen de 3 locaties hebben de partners in het Gebiedsakkoord veel onderzoek verricht en veel overleg gevoerd, zowel intern tussen de partners als met de omgeving. 

Zorgvuldige afwegingen en overleg

De stuurgroep heeft voor polder Mijnden zuidwest gekozen, op basis van verschillende criteria, zoals de impact van een depotlocatie op de natuur, de omgeving en de waterkwaliteit nabij de weilandlocatie. Ook telde mee of de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen, of er raakvlak is met andere projecten, wat het maatschappelijk en/of politiek draagvlak is en hoe aspecten als techniek, tijd, kosten en risico’s voor een locatie scoren. Locatie polder Mijnden zuidwest kwam hierbij als beste naar voren. 

Locatie polder Mijnden meest kansrijk, nog geen vaststaand feit

Met het besluit van de stuurgroep is locatie polder Mijnden zuidwest nog geen vaststaand feit. De voorbereidingen voor de uitvoering gaan van start, zoals nadere uitwerkingen en onderzoeken en de aanvraag voor vergunningen. In deze fase kan deze locatie toch niet haalbaar blijken. In dat geval zal er opnieuw gekeken worden naar Egelshoek en polder Mijnden noordwest en mogelijk ook nieuwe alternatieven. De stuurgroep maakt dan opnieuw een afweging.

Polder

Uitvoering

De baggerwerkzaamheden fase 1 starten uiterlijk in het najaar van 2022. De bagger uit de 1e tot en met de 5e plas wordt dan met een kraan op een ponton naar boven gehaald en/of opgezogen. Er wordt weinig geuroverlast en zeer geringe verkeersoverlast verwacht.  

Lees meer over de uitkomsten van de Stuurgroepvergadering van 31 maart 2021.

De baggeropgave is één van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, samen werken aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en de recreatiesector in dit unieke en beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl