Samenwerken voor verbreding (Nieuwe) Bennebroekerweg

(12 maart 2021)

De gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam gaan samen de (Nieuwe) Bennebroekerweg verbreden.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid) en wethouder en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer) ondertekenden op vrijdag 12 maart een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt over de organisatie, planning en financiën van het project (Nieuwe) Bennebroekerweg. Ook staat hierin vermeld hoe de omgeving het komend jaar wordt betrokken. Wethouder Ruigrok: “Ik ben blij met deze ondertekening. Het duurt natuurlijk nog even voor de schop in de grond gaat, maar het is weer een mooie stap in de goede richting!”

Bereikbaar zijn en blijven 

Om Hoofddorp Zuid, Nieuw-Vennep Noord en de te ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen goed bereikbaar te houden, is het nodig om de komende jaren de infrastructuur aan te passen. De (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt tussen de A4 en de N205 geschikt gemaakt om de verkeersgroei op te kunnen vangen. Dat betekent onder andere dat delen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg van 2x1 naar 2x2 rijstroken gaan en de kruispunten en rotondes, daar waar nodig, aangepast worden. Ook wordt gekeken waar en welke fietsverbindingen de (Nieuwe) Bennebroekerweg gaan kruisen en is er aandacht voor de inpassing in de omgeving. Bovendien wordt rekening gehouden met de eventuele komst van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding.  

Planning

De verbreding van de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt in fases uitgevoerd. Met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst start de verkenning- en planstudiefase. Aansluitend volgt de uitwerking en bestemmingsplanprocedure. Daarna wordt door de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld en volgen realisatie en bouw. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt verwacht dat de weg in 2029 in gebruik kan worden genomen.

Meer informatie

Meer informatie over de (Nieuwe) Bennebroekerweg is te vinden op de projectsite