Snoeiwerkzaamheden Handelskade (N504) Langedijk: 23-25 maart 2021

(22 maart 2021)

De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 maart 2021 werkzaamheden aan de Handelskade (N504) in Langedijk.

Er worden bomen gesnoeid die een mogelijk risico voor de verkeersveiligheid kunnen opleveren.  

Het werk vindt plaats van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 maart, overdag tussen 9.00 en 15.00 uur. De Handelskade is tijdens de werkzaamheden dicht. Het gemotoriseerd verkeer wordt met borden omgeleid. De percelen aan de Handelskade zijn voor voetgangers en fietsers normaal toegankelijk. Er geldt een parkeerverbod langs de Handelskade om schade aan geparkeerde voertuigen te voorkomen. Vanzelfsprekend stellen provincie en gebiedsaannemer alles in het werk om het werk zo snel mogelijk te verrichten en hinder zoveel mogelijk te beperken.  

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl.