Wegens groot succes: meer subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties

(24 maart 2021)

De provinciale subsidieregeling voor verduurzaming van sportaccommodaties is een groot succes.

De provincie maakt € 350.000 extra vrij om kleine fysieke besparings- en verduurzamingsmaatregelen in sportaccommodaties mogelijk te maken. Dit bedrag komt uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De € 150.000 die de provincie begin 2021 beschikbaar stelde bleek onvoldoende om alle aanvragen te honoreren. 

Vrouw met bal

Begin maart konden verenigingen maximaal € 10.000 subsidie aanvragen om hun gebouwen te verduurzamen. In totaal was € 150.000 beschikbaar. In de eerste week na openstelling van de regeling ontving de provincie al 22 aanvragen. 

Gedeputeerde Zita Pels: “Met deze bijdrage helpen wij sportverenigingen te verduurzamen en hun lasten iets te verlichten. Wij zijn positief verrast door het grote aantal aanvragen. Wij juichen het toe dat verenigingen in deze zware tijd toch graag willen investeren in bijvoorbeeld ledverlichting, zonnepanelen en isolatie. Er komen nog steeds aanvragen binnen en daarom stellen wij extra geld beschikbaar: € 350.000. Dit bedrag komt uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Wij zetten het fonds onder andere in om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.” 

Verenigingen kunnen maximaal € 10.000 aanvragen. Het toegekende subsidiebedrag mag maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Lees voor meer informatie de subsidieregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

De provincie Noord-Holland stelt € 100 miljoen beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding van het fonds is in volle gang.