Afsluitingen Van Cleeffkade in Aalsmeer

(25 mei 2021)

De provincie Noord-Holland bouwt de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleeffkade in de gemeente Aalsmeer om tot een definitieve rotonde. De werkzaamheden starten op 31 mei 2021. Tijdens de werkzaamheden worden delen van de kruising afgesloten voor het verkeer.

Doorgaand verkeer tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn wordt via de N201 geleid. De werkzaamheden duren tot half september 2021.
 
Om de rotonde aan te kunnen leggen worden damwanden aangebracht in de hoek tussen Studio’s Aalsmeer en de Van Cleeffkade en in de bocht van de Oosteinderweg. Vervolgens wordt gewerkt aan de nieuwe rotonde. De werkzaamheden vinden in fases plaats.

Afsluiting Van Cleeffkade 31 mei tot en met 4 juni

Vanaf 31 mei tot en met 4 juni is verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade en andersom niet mogelijk. Verkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg richting de Oosteinderweg en andersom is nog mogelijk. Ook kan het verkeer rechtdoor rijden over de Burgemeester Kasteleinweg. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Ophelialaan/Stommeerweg.

Afsluiting Burgemeester Kasteleinweg 5 juni tot en met 23 juli 

Van 5 juni tot en met 23 juli is de kruising van de Burgmeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade grotendeels afgesloten. Het verkeer van en naar de Van Cleeffkade rijdt over een tijdelijk aangelegde weg langs de Van Cleeffkade. Verkeer van en naar de Oosteinderweg is niet meer mogelijk. Ook kan het verkeer niet meer rechtdoor over de Burgemeester Kasteleinweg rijden. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de tijdelijke weg of via de Ophelialaan/Stommeerweg.

Kaartje omleidingen Van Cleeffkade van 5 juni tot en met 23 juli 2021

Doorgaand verkeer via de N201

Tijdens het werk aan de nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade wordt doorgaand verkeer tussen Haarlemmermeer en Uithoorn omgeleid om via de N201. 

Voor fietsers geldt de huidige omleiding via de Lijnbaan en de Dorpsstraat.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina regio Amstelland-Meerlanden.

Het project HOVASZ

Na de aanleg van de rotonde bij de Van Cleeffkade, rijdt de bus rechtdoor over de rotonde en moeten de auto’s voorrang verlenen als er een bus aankomt. De nieuwe rotonde is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). Deze nieuwe HOV-verbinding maakt deel uit van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.
 
Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.